Oznanila župnije Škofljica, 26.2.2023

POUDARKI  PASTIRSKEGA  PISMA  II

 

Osnovna oblika življenja  Cerkve vse do danes je občestvo mož in žena, ki jih povezuje nauk apostolov, dejavna medsebojna ljubezen in molitev, ki nas povezuje z vso Cerkvijo – z našimi živimi in že poveličanimi brati in sestrami.

Vabimo vas, da vztrajate na poti, da se učimo hoditi skupaj in tako živeti Cerkev. To naj nas spodbuja, da bi odpirali nove možnosti za sodelovanje ter nove župnijske in škofijske skupine.

Božja beseda današnje nedelje nas poziva naj se naš pogled ne ustavlja pri tistih, ki nas imajo radi, ki nas spoštujejo, ki nas imajo radi ampak pri tistih: »Ljubite svoje sovražnike in molite za tiste, ki vas preganjajo…ne ustavimo se pri mejah svojega dobrega počutja…

Človek lahko postaja svet samo po konkretni življenjski poti: »Bodite sveti, kajti jaz Gospod, vaš Bog sem svet… Mar ne veste, da ste Božji tempelj in Božji duh prebiva v vas. Prava modrost je v spoznanju, da smo Gospodovi. To človeka osvobaja praznega ponašanja in dokazovanja, hkrati pa nam odpira oči za obdarovanost. »Vse je vaše ,« pravi apostol Pavel.

V postnem času vsi iščimo načine, kako prisluhniti sv. Duhu, ki po vsakem  izmed vas govori naši Cerkvi, našim skupnostim. Sveti Duh nas na konkretne načine spodbuja za dobro in ustavlja pred slabim, veseli pa se resnice.

Papež Frančišek je poudaril kot prvo vajo vsakega, ki stopa na sinodalno pot, poslušanje. Ta krepost gradi odnose in občestvo. Bog želi najprej po besedi pritegniti v odnos. Zares pa lahko poslušam samo tistega, ki ga imam rad. Vera je iz poslušanja, pravi apostol Pavel Rimljanom.

Cerkev je sklicana, poklicana, ker je nastala iz poslušanja Božjega klica. Zato se bo lahko tudi prenovila samo iz poslušnosti temu Božjemu klicu.

Mi škofje, tudi sami premalo poslušamo vas vernike. Duh lahko spregvori po vsakem človeku. Žal nam je če nismo bili dovolj v oporo, če ste bili razočarani ob srečanju z nami. Prosimo vas, molite za nas, da bomo pogumno opravljali  službo Dobrega pastirja in pričevali zanj

Vabilo Slovenske karitas za postni čas

»40 dni brez alkohola« se je začela na pepelnično sredo in se bo zaključila na veliko soboto 8.4. 2023. Odpoved je namenjena predvsem izrazu solidarnosti in sočutja z vsemi, ki trpijo zaradi alkohola v družini, prometu in zdravju.

Akcija – Ne pozabimo je namenjena pomoč jugovzhodni Evropi. Mnogi so potisnjeni v brezizhodni položaj. Podprimo ljudske kuhinje, z paketi hrane, šolske potrebščine in delovanje ambulant /z položnicami/.

»Poglobimo postni čas« – Tudi za naše delavniške maše so pripravili  kratka vsakdanja razmišljanja – naj delamo dobro, pripravili so križev pot, ki govori o aktualnih temah našega časa, na postni kartici je tudi lepa molitev, ki jo lahko vsak dan skupaj zmoli vsa družina.

»Za otroke – Eno dobro delo na dan«. Otroci prejmejo plakat – drevo – Otroci bodo naredili dobro delo, in bodo tisti dan pobarvali list dneva. Drevo bo ozelenelo. Otroci spreminjajo svet okrog sebe. Je tudi spodbuda za vsak teden drugačna, različna področja. To lahko naredimo tudi skupaj – kot skupina.

V  ZRCALU  EVHARISTIJE

                                                  Te drže so Bogu toliko drage, kolikor

                                     je v njih naše iskrenosti in stopljenosti z Njim.

 

Kdaj tudi zamudimo. Nekateri vedno. Pa to ni vljudno. Županovega povabili ne bi vzeli tako površno, kot jemljemo božjega. Mobitel pozabimo med mašo izključiti. Ko iščemo robec, iz torbice najprej zašumlja nakupovalna vrečka. Dokaz, da pojdemo še v trgovino. Tamkajšnji uslužbenci bi bili verjetno raje z družino, kot z živilskimi artikli.

A mi smo zdajle pri nedeljski maši. Radi bi ves čas sedeli, pa so tu neki predpisi. Le čemu?

Le čemu vstanemo ob intonaciji državne himne. Zakaj ne sedemo , dokler nas nekdo ne povabi. Kako da se priklonimo, kadar spontano izrazimo spoštovanje
Drže telesaa  so sporočilo  in so znamenja. Pri bogoslužju imajo svojo vlogo. Nekaj pomenijo. Nekaj izrazijo. Niso vojaško toge, zbrušene do najmanjšega giba. Niso koreografsko poplne. Niso prezahtevne. Celo prepuščene so telesnemu počutju. Nobenemu bolniku ali preutrujenemu verniku niso ukazane. Delujejo pa občestveno; vsi vstanemo, vsi sedimo. Glasno odgovarjamo, pojemo, pokleknemo…

A naši pokleki so samo še počepi. Poklek pomeni s poklekom se dotakniti tal. Večina kristjanov pa pred Bogom samo cincne. Smešno že za pogled, neugledno kot počastitev. Kdor ne more zgledno poklekniti, ima vso pravico, da se rahlo prikloni. Bog ga bo vesel, sovernikom bo pa za zgled primernega vedenja v cerkvi.

Nikar nad vsem ne nergajmo. Toliko manj, če si radi privoščimo trening s počepi in poskoki  in jogo v kaki telovadnici.

Kot da drže telesa pri bogoslužju ne bi bile duhovna rekreacija.

NCNG  + Ana Černe – »Drug drugega bremena nosite in tako spolnite postavo ljubezni. Niste sami dragi žalujoči. Družina Černe Reber, Švigelj Minka iz Bresta.

+ Dušan Gruden – družina Zupanc, družina Hosta, Gruden Jože z družino, Jože Debevec in Klemen Debevec z družino. Hvala vsem!

Kristus je zanesljivo jamstvo, da s smrtjo ne bomo  zdrknili v neznano, temveč stopili v deželo živih. »Tam bomo počivali in gledali in ljubili, ljubili in živeli in vse to brez konca«, pravi sv. Avguštin.

Čiščenje cerkve in okolice – najprej se zahvaljujem dosedanjim prostovoljcem iz Gumnišča. Potrudili so se za lepoto božje hiše in okolice. Te dni smo nastopili postni čas, naj bo cerkev v tem času tudi postnemu času »primerno okrašena«. To pomeni ne veliko rož se pa morda več posvetimo dekoraciji. K prostovoljnemu delu so povabljeni vsi iz Gorenjega Blata in Drenika v mesecu marcu.

Križev pot v postnem času

26.2. 2023 na Škofljici, skupina za oznanjevanje

5.3. 2023  na Gumnišču, skupina za liturgijo

12.3. 2023 v Lanišču, skupina za prireditve

19.3. 2023 romanje na Hribec pri Škofji Loki

26.3. 2023 na Škofljici , skupina za mladino

2.4. 2023 na Gumnišču, skupina za oznanjevanje

Križev pot je vedno ob 18 uri. Povabljene vedno vse skupine in vsi župljani. Križev pot molimo tudi vsak petek pred ssv. Mašo.

Prva sreda v mesecu – molitev

Molili bomo za vse tiste, ki trpijo zaradi zla, ki so ga jim povzročili člani cerkvene skupnosti, da bi v Cerkvi našli konkreten odgovor na svojo bolečino in trpljenje. V kapeli ob 17.3o vabljeni.

Slomškova bralna značka 4.3. 2023 ob 9 uri

Lepo vabljeni vsi bralci, starejši in mlajši  in vsi, ki si želite lepega in mirnega sodelovanja v skupini. Gospa Katarina vas bo vodila k novim odkritjem, zabavnim igram, zanimivemu izdelovanju simbolov in iger. Prijetno boste preživeli urico časa.

V četrtek zvečer ima srečanje komisija za družino. Vabljeni k sodelovanju in pripravi praznika mamic in očetov, ob 18.3o.

 

Godovi in mašni nameni 27.2. – 5.3. 2023

pon. Gabrijel……za + Anton Okoren, 30 dan, ob 18 uri

tor.   Roman……. za + Ciril Finc, ob 7.3o zj.

sre. Albin……..za + Dušan Gruden, 7 dan, ob 18 uri.

čet.   Karel……..za + Franc Perovšek, obl. ob 18 uri

                            za + Jožef, Marija Kočar, ob 19 uri na Gum

pet. Marin………za + Jožef Nose, ob 18 uri

sob.  Kazimir…..ob 7.3o za duh in red. poklice

                            v zahvalo za uspeh v šoli, ob 18 uri

ned. 2pos.ned.     ob 8 uri za žive in mrtve farane

                            ob 10 uri za + Anton Hosta, obl.

Pogreb + Marije Ahlin bo jutri ob 13 uri z sv. daritvijo. Od nje se lahko poslovimo od 10 ure naprej. Pokojno Marijo priporočam v molitev.

V sredo zvečer vabim k maši vse letošnje prvoobhajance in starše v pripravi na prvo sv. obhajilo.

V petek bom obiskal bolne brate in sestre na domovih v dopoldanskem času.

V petek zvečer ima srečanje zakonska skupina ob 20 uri v zakristiji.

V soboto bo srečanje za  Slomškovo bralno priznanje, ki ga vodi gospa Katarina,vabljeni veroučenci in mladi. Gospa voditeljica vedno pripravi  kakšno presenečenje. Pridite ob 9 uri v pevsko sobo.

Tečaj za zaročence bo potekal v marcu od 13.3. do 17.3.  na Krekovem trgu 1 v Ljubljani. Začetek ob 19.3o do 21.3o. Lepo vabljeni.