Spored češčenja ob božjem grobu

8.oo Gumnišče, Glinek, Dole

9.oo Škofljica

10.oo Lanišče, Reber, Pleše

11.oo Blato, Zalog, Drenik

12 – 15 ure se prekine

15,oo otroci 1 – 4 raz

16.oo otroci 5 – 9 raz.

17.oo razne skupine