Oznanila župnije Škofljica, 21.5.2023

 

STAROST KOT KOT ZNAMENJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA

 

 

Starost je v celotni biblični tradiciji nekaj častitljivega in znamenje božjega blagoslova. Ko je Bog prek Abrahama sklenil zavezo s človekom, mu je kot znamenje, da mu bo naklonjen, obljubil troje: da bo dobil v last deželo, da bo imel številno potomstvo in da bo dočakal visoko starost (prim 1Mz 15,15) »Ti pa pojdeš v miru k svojim očetom, pokopan boš v visoki starosti.«

Visoko starost razume sv. Pismo kot priznanje za pošteno ži9vljenje. Tako je Mojzes umrl star in nasičen z dnevi (1Mz 35,39) in podobno drugi očaki, kar je bilo znak njihove izvoljenosti in pravičnosti.

Starčki in starke so svetim pisateljem znamenje srečnih časov in blaginje, ki izvira iz življenja po božji postavi. Tako beremo v 1 Mkb 14,9: »Starci so posedali  po trgih, vsi so govorili o dobrih rečeh: mladi pa so si nadevali  slavnostno  bojno opremo.« Po preroku Zahariju pa Gospod zagotavlja: Še bodo posedali starčki in starke po jeruzalemskih  trgih, vsak s svojo palico v roki zaradi visoke starosti.

Visoka starost je končno tudi eden glavnih božjih darov v obljubljenem

misijanskem času, ko bo Bog »ustvaril novo nebo in novo zemljo«; »Tam ne bo več otročiča, ki bi živel le malo dni, ne starca, ki bi ne dopolnil svojih let, kajti kdor bo umrl star sto let, bo umrl mlad… Zidali bodo hiše in v njih prebivali, zasajali vinograde in uživali njihov sad« (Iz 65, 20 – 21).

Zaradi tega je bilo tudi spoštovanje starosti in starih ena temeljnih božjih zapovedi, ki jih je Mojzes prejel na gori Sinaju. Četrta božja zapoved se glasi: »Spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel v deželi, ki ti jo da Gospod tvoj Bog (2Mz 10,12). Modri Sirah pravi: »Kdor spoštuje očeta, bo dosegel odpuščanje grehov, kdor slavi svojo mater, zbira zaklad. Kdor spoštuje očeta, bo vesel lastnih otrok, na dan svoje molitve bo uslišan. Kdor se boji Gospoda, spoštuje očeta (Sir 3,3- 7). Otrok pa je zavezan  k spoštovanju svojih staršev, še posebej takrat, ko ostarita in postaneta nemočna: »Otrok zavzemi se za očeta na njegova stara leta, nikar mu v njegovem življenju ne povzročaj gorja« (Sir 3,12) In dalje pravi: »Ne zaničuj človeka v njegovi starosti, saj se tudi nekateri izmed nas starajo« (Sir 8,6)

Vendar sv. Pismo s starostjo in visokimi leti ne misli samo na dolžino človekovega življenja. Starost v bibličnem pomenu se ne meri le po številu let. Starost v bibličnem pomenu je častitljiva zaradi modrosti, ki si jo človek v življenju pridobi. Rezultat prave življenjske modrosti pa je življenje v harmoniji  z Bogom, kar pomeni v zvestobi zavezi, ki je skelnjena med Bogom in človeštvom. »Častitljiva namreč ni starost , ki traja dolgo, tudi je ne merimo po številu let zakaj pri ljudjeh je razumnost isto kot sivi lasje in brezmadežno življenje kot visoka starost« (Mdr 4, 8-9).

Modrost je ena izmed »karizem dolgega življenja«. Vendar pri tem ne gra za avtomatizem. »Modrost je božji dar, ki ga mora tudi ostarela oseba sprejemati in namenoma stremeti po njej. Nespametni, oziroma nemodri so po Knjigi modrosti tisti, v katerih ni božjega spoznanja, ki iz vidnih dobrin niso mogli spoznati Njega, ki je, in ki pro opazovanju del niso spoznali umetnika« (Mdr 13, 1 – 2). Moder je ta, ki nikoli izpred oči ne izgubi, da je »le eno potrebno« (Lk 10,42). Vir modrosti in prave starosti je za sv. Pismo torej zvesto izpolnjevanje božje postave: »Več razumem kakor starci, ker čuvam tvoje ukaze« (Ps 119,100).

Starejši imajo v vsaki skupnosti in narodu odgovorno in nenadomestljivo vlogo, da mladim oznanjajo čudovita božja dela in jih s tem uvajajo v življenje vere. Ljudstvo, ki ne spoštuje starih je obsojeno na propad, je surovo ljudstvo. Drevo namreč ne more uspevati brez korenin, pa tudi ne brez krošnje.

 

GRADITI OD SPODAJ – OSEBNA NE ZASEBNA

 

V župniji so mogoče imeli ljudje prijatelje, ki so po naključju tudi bili v župniji, toda zelo malo  ljudi je bilo prijateljev iz cerkve. Ljudje so zbirajo v naši župniji a ta zbor ni bil skupnost. Z drugimi besedami prijatelji naših  župljanov niso bili naši župljani. Nismo imeli nobenega načrta, kako bi to naredili. Ljudje so prihajali  z zamudo in nato predčasno odhajali. Niso se pozdravljali med seboj; pozdrav miru pa je bila vaja v oklevanju. Spominjam se zgodbe, ki sem jo slišal od drugih – obiskovalec je sedel poleg gospe, ki je med mašo v rokah pobožno vrtela svoj rožni venec. Pri pzdravu miru se je obiskovalec obrnil, da bi izmenjala pozdrav. Gospa je na kratko dvignila pogled z rožnega venca in rekla: »Jaz se ne grem te bedarije.«

Med župljanni ni bilo nikoli nikakršnih čustvenih povezav /če ne štejemo napetosti na parkirišču/. To ni niti presenetljivo, saj je potrošnikom redkokdaj prav dosti mar drug za drugega.

Za župljane to ni preveč spodbudno, za izgubljene pa je izjemno neprivlačno. Ogromno ljudi, ki ne hodi v cerkev, verjetno pravi, da ne gre v cerkev zato, ker se jim cerkve zelo pogosto zdijo neprijazne.

Neprijaznost prav tako ni v pomoč našemu namenu. Če ljudi spodbujamo, da gredo globlje v svoji veri, a jim hkrati ne zagotovimo tudi podpornega sistema, ki bi to vzdržaval, ne bo delovalo. Če jih povabimo v protikulturen življenjski slog, nato jih pošljemo nazaj v kulturo, kjer naj se znadejo sami, se to ne bo zgodilo.

Včasih te vleče tja, kjer vsi poznajo tvoje ime in se te vedno vesele. Tam hočeš biti le, kjer se težave vse nam skupne zde, hočeš biti tam, kjer vsi poznajo tvoje ime. /Gary Portnoy/.

Skupnost se tudi ne zgodi po pomoti, niti ne zlahka. In v večjih župnijah, ki se nahajajo v rastočih predmestjih, se to sploh ne bo zgodilo, če ne gre za namerno delo. Še več, videti je, da se bodo naše župnije v prihodnosti še povečale zaradi kombiniranja, prepletanja, združevanja, kakor se dogaja po mnogih krajih. Naše župnije moramo narediti bolj osebne, da bodo poskrbele za druženje in stalno skrb za člane. Prizadevati si moramo za skupnost prijateljstva v veri, tako kot prvi kristjani. V župniji so potrebne strategija male skupine.

Oznanjevalci lepote 7.5. 2022 – 21.5. 2022

Ker je cvet rezan in s tem žrtvovan nakazuje in razlaga skrivnost Kristusove kalvarijske daritva na oltarju križa. Le tisto kar umre lahko pomeni daritev. To cvetje dodatno pričuje o Kristusovem darovanju saj je tudi cvetje odtrgano od korenin. Sodelovali so: Maja Mehlin, InesSonja Jurjavčič, Tjaša Hafner, Jure, Petra, Jani Šilc, Katja Višnjić – Škrabec, Aleš Dolinšek, Nataša Grčar, Suzana, Aleš Skubic, Ogriz, Tatjana Prijatelj, Mojca Domen Vesel, Tine Zupančič, Suzana Zajc, Marucelj Matevž, Nataša Logar, Karmen Dolinšek, Urška Kavčič Sebastjan, Urša, Franci Kraškovic, Gradišar Milena, Centa Cilka, Krampel Marija, Skubic Minka, Zupančič Minka, Zupančič Darko, Zupančič Stanka, Zakrajšek Anica, Marolt Anica, Nose Vladka, Sotlar Štefka, za cvetje Adamič Marija, Zupančič Cilka, darovala cvetje Tomšič Slavka. Vsem Bog povrni.

Srečanje starejših, bolnih in invalidov

Mladim je potrebno odpreti oči za lepoto starih ljudi. »Kjer si mladost in starost  podata roki, tam je mladost bogata in starost srečna.« Za takšno podajanje rok je v družbi in Cerkvi neskončno možnosti. Mladi lepo vabljeni k sodelovanju pri srečanju v župniji, v domu starejših občanov, na domovih, priprevozih…Srečanje je danes ob 10 uri v župnijski cerkvi na Škofljici in po maši v dvorani. Lepo vabljeni.

Kako živeti uspešen zakon – jubilanti 28.5. 2023 ob 10 uri

Bog je rekel svojemu ljudstvu: »Vem za načerte, ki jih imam z vami, načrte blaginje in ne nesreče. Bog ima načrte tudi za dom. Tisti, ki mu zaupate veste, da je njegov načrt vedno najboljši, da ste deležni mnogih blagoslovov in zanemarjanja načrta vodi v nesrečo. Po petdesetih letih, ko ste bili priča uspehom in neuspehom, da zakon ne bo propadel, če jih uresničujeta po svojih najboljših močeh. Vsem parom čestitamo in vabimo na srečanje.

Godovi in mašni nameni

pon. Emil……….za + Franc, Marija, Primož Erjavec, ob 19 uri

tor.   Servul……..za + Ana Martinc, 7 dan, ob 19 uri

sre. Marija……..za + Franka Tominc, obl. ob 19 uri

čet.   Gregor…….za + Milan Centa, obl. ob 19 uri

                             za + Aton Okoren, ob 20 uri , Gum.

pet. Filip………..za + Boža Marinček, obl. ob 20 uri

sob. Alojzij……..za + Franc Ivančič, 7 dan ob 19 uri

ned. Binkošti……ob 8 uri za žive in mrtve farane

                             ob 10 uri za + Marija Okoren