Oznanila župnije Škofljica, 2.7.2023

 

POJMOVANJE   CERKVE

 

Posebne pozornosti ne zasluži samo evangeljska vsebina nauka, ki sta ga oznanjala brata Ciril in Metod. Uporabljala sta tudi domač jezik v nagovorih – pri svoji apostolski dejavnosti, in tudi v obhajanju božjih skrivnosti. Upoštevala sta konkretne življenjske razmere v kakršnih so živeli. To je tudi za današnjo Cerkev  prepričevalne in poučne vidike.

Znano nam je, da je imel drugi vatikanski koncil za svojo glavno nalogo prebuditi zavest, ki jo ima Cerkev sama o sebi in ji s tem dati novega misijonarskega zagona za oznanjevanje večnega sporočila o rešenju, miru in vzajemnem razumevanju med ljudstvi in narodi prek vseh meja, ki še delijo naš planet, ki naj bi bilo po volji Boga Stvarnika in rešitelja skupno bivališče za vse človeštvo. Papež Janez XXIII je sklical koncil, ker je bil prepričan, da bo mogel pripraviti in začeti v Cerkvi pomlad in prenovo.

Koncil je glede vesoljnosti izrazil misel : »Vsi ljudje so poklicani, da pripadajo novemu božjemu ljudstvu. Zaradi tega se mora to ljudstvo, ki ostane eno in edino, razširjati po vsem svetu in skozi vse čase, da se spolni sklep božje volje; kajti Bog je v začetku  ustvaril eno človeško naravo in so se razkropili, naposled zbrati v enoto…

Mirno lahko trdimo, da taka vizija cerkvene vesoljnosti, ki jo poznamo iz izročila  in je skrajno aktualna – če jo v podobi razumemo kot simfonijo različnih bogoslužij v vseh jezikih sveta, združenih v eno samo bogoslužje, kakor skladen zbor, ki mu dajejo moč glasovi neštete množice ljudi, ko se dvigajo in prelivajo  v neskončnih barvah ter stopnjah v božjo slavo z vseh koncev zemlje in vsak trenutek zgodovine – posebno dobro odgovarja teološki in pastoralni  viziji, ki je navdihovala apostolsko in pastoralno delo Konstantina Filozofa in Metoda in je bilo počelo njunega misijonarjenja  med slovanskimi ljudstvi. Temu so nasprotovali v času Konstantina v Benetkah, pa je Ciril odgovoril in branil to svojo vizijo, da so mnogi narodi že imeli v svojem jeziku bogoslužje kot npr. Armenci, Perzi, Abasgi, Iberci, Goti, Obri, Kozari, Egipčani in mnogi drugi.

Spomnil jih je, da Bog veleva svojemu soncu, da vzhaja , ter dežuje , da pada za vse ljudi brez razlike ter dejal: »Ali ne dihamo zrak vsi enako? Ali se ne sramujete, samo tri jezike (hebrejski, grški in latinski) določati, a vsem drugim narodom in plemenom velevate, naj bodo slepi in gluhi? Povejte mi, ali imate Boga za nezmožnega, da tega ne more dati, ali tako zavidnega, da tega noče« Na zgodovinske in dialektične dokaze s katerimi so mu ugovarjali, je svetnik sklicujoč se na sv. Pismo odgovoril: »Naj vsak jezik prizna, da je Gospod Jezus Kristus v slavo Boga Očeta«, vsa zemlja naj te moli in ti poje in poje tvojemu imenu, Najvišji« »hvalite Boga vsi narodi in slavite ga vsa ljudstva! “Katolištvo” Cerkve se kaže tudi v dejavni soodgovornosti in velikodušnem sodelovanju vseh za skupno blaginjo. Cerkev ostvarja svojo vesoljnost predvsem tedaj, ko z materinsko skrbnostjo sprejema, združuje in poveličuje vsako pravo človeško vrednoto.

Vsi ljudje naj bi v skrivnostnem božjem načrtu spolnili svojo svojsko nalogo in svoje posebno mesto. To je bila misel svetega Cirila in Metoda.

Po oznanjevanju veselega oznanila, so se mogla slovanska ljudstva prvič zavedati svojega poklica, da v vesoljnem načrtu za rešenje sveta sodelujejo pri večnem načrtu Presvete Trojice. Po tem izročilu, ki so ga potrdile cerkvene oblasti, so mogli Slovani začutiti, da so z drugimi narodi zemlje potomci in dediči obljube, ki jo je Bog dal Abrahamu. Od tedaj naprej je bila Cerkev zasajena tudi v tem delu Evrope.

Nedelja starejših /23.7. 2023/ – odvijala se bo pod geslom: »Njegovo usmiljenje traja iz roda v rod. Marija obišče svojo teto Elizabeto – moč zaveze med mladimi in ostarelimi. V bližini praznovanja se bo začel tudi svetovni dan mladih v Lizboni. Pozornost posvečajmo tudi starejšim.

GRADITI  OD  SPODAJ

Pri malih skupinah gre za spremembo življenja

 

Iz male skupine  – član – pripoveduje sledečo zgodbo: Pred nekaj leti sem bila v službi zelo nesrečna in to je pronicalo v področja mojega življenja ter obvladovalo moje misli. K sreči sem imela podporo svoje skupine, ki me je tedensko spodbujala. To mi je pomagalo slišati Boga in slediti temu, k čemur me je klical – da začnem z lastnim podjetjem. Nikoli in nikdar se nisem mislila, da bi bila to moja pot. A zahvaljujoč sklopom sporočil v naši župniji in podpori male skupine sem to končno spoznala, sprejela odločitev, da pustim službo in odprem svoje podjetje. Nikoli še nisem bila srečnejša.

Drugi je povedal svoj primer: »Eden meni najljubših tovrstnih primerov ustvarjanja življenjskih sprememb prihaja iz male skupine, katere del sem bil. Nekdo je povedal svojo zgodbo, kako se je odnos z eno od njegovih hčera izboljšal zaradi neke ključne odločitve, ki jo je sprejel. Hčerka je odšla na fakulteto, kjer ji je bilo težko. Poklicala je domov, da bi povedala svoje težave, njen oče pa se je odločil, da bo pustil vse in se podal na peturno vožnjo do njene šole, da bi ji izkazal svojo podporo in ljubezen. Naslednje jutro je že bil pred njenim študentskim dommo. V trenutku je na nov način dojela, kako rad jo ima, in njun prej škripajoči odnos je bil zdaj prenovljen. Približno eno leto za tem  se je neki drug član skupine znašel v popolnoma enakem položaju in je takoj vedel kaj mora storiti.

Še eden je povedal svojo življenjsko izkušnjo: Član skupine ima že več kot osemnajst mesecev težave s podjetjem. Poslovni partner je zavozil podjetje, odpustiti je moral polovica delavcev. Svak trpi že iz osnovne šole zaradi zasvojenosti, kar obremenjuje tudi sestro in nečaka. Njegov sin je zapadel v močno depresijo zaradi smrti bližnjega sordnika. Ima trden zakon a čuti potrebo, da svojo družino zaščiti pred vsem tem, kar se jim dogaja. Pridružil se je skupini pred dvema letoma. Ni veliko govoril. Tudi pri molitvi nam je pustil, da smo ga preskočili. Sedaj pa sam začne prvi moliti in so njegove molitve močne in ganljive v naši skupini, prosi tudi kako mu skupina pomaga. »Skupina je edini prostor v mojem življenju, kjer se mi ni treba delati močnega.« Njegov pogum in vera sta se vseh nas globoko dotaknila.

Ob nedeljah boste oznanila slišali pri sv. maši in jih lahko prebrali na e- pošti.

Škofje so preklicali vsa določila za čas epidemije, vendar pa opozarjajo na čas okužb dihal in ranljjivih skupin.

Krašenje tabernaklja – 6.8. – 8.10.2022

Tabernakelj naj bo na častnem in vidnem mestu, okrašenem ter za molitev primernem prostoru. Zato naj bo lepo okrašen. Ni pa primerno da je cvetje na tabernaklju. Tabernaklej ne more biti podstavek za cvetje ali za karkoli. Kakor živa luč nad tabernaklje, tako naj bodo tudi rože žive – dokaz živega Boga med nami. Tako naj bo vedno tudi živo cvetje ali zelenje ob tabernaklju. Sodelovali so in krepili našo vernost: Janez Marucelj, Tina Gruden marucelj, Bojan Hudobivnik, Petra Brglez, Rok Brglez, Bojan Hudobivnik, Bojan Hudobivnik, Mojca Brglez, družina Špehar za cvetje, Jožica Iskra, Andrej Iskra, Anže Iskra, Bojan Hudobivnik, Treven Mojca, Treven Urška, Travičič Romana, Švigelj Brigita, Poje Petra, Žana, Matjaž Katja, Maša, Kovačič Martina, Manca, Škufca Joži, Goršič Lojze, Rok, Rigler Janez Gabrijel Janka, Nuša Žnidaršič , Nika Žalac, Martina Zgonec, Marija Šeme, Slavko Šeme, Minka Goršič, Janez Goršič, Stanka Rigler, Barbara Štepec – denar za cvetje, Škufca Jožica, Stane Bozja, Matija Bozja, Mojca Bozja, Mile Hafner, Mojca Bratina, Anja Bratina, Simon Bratina. Hvala vsem, ki sodelujete pri vzdrževanju naše cerkve in okolice. Bog plačaj!

Praznik sv. Cirila in Metoda /5.7./

Po svetu praznujejo ta praznik 14. februarja. Naši škofje pa so si v Rimu izprosili praznovati v mesecu juliju. Tako tudi naša župnija praznuje svoja zavetnika in priprošnjika pri Bogu v mesecu juliju. Zakaj 14.2. ker je na ta dan Ciril izročil svojo dušo božjemu usmiljenju. Papež Leon XIII je o pogrebu zapisal: Končal je tek svojega življenja bolj zrel po krepostih kakor po letih. Pokopali so ga tako slovesno kakor papeža. Rimsko ljudstvo ni hotelo, da bi njegovo sveto truplo prenesli  v Carigrad, ampak je bilo preneseno  k sv. Klementu, blizu njegovih ostankov, ki sta ga brata prinesla z Vzhoda. Maša za praznik bo zvečer ob 19 uri. Zberimo se pri maši v čimvečjem številu in izrazimo hvaležnost Bogu in svetima bratoma Cirilu in Metodu za varstvo.

Godovi in mašni nameni  3.7. – 9.7. 2023

pon. Tomaž……..za + Joža Repar, 3o dan , ob 20 uri

tor.   Urh ………..za + Jakob Zupančič, ob 7.3o zj.

sre. Ciril, Metod…v zahvalo in priprošnjo , ob 19 uri

čet.   Marija……..v zahvalo za srečen porod, ob 19 uri, Gum.

                             za + Hilda Kraškovic, obl. ob 20 uri

pet.   Vili………..za + Alojzij Novak, obl. ob 20 uri

sob.   Gregor……za + Jelka Pangerc, ob 20 uri

ned.  14 nav…….ob 8 uri za žive in mrtve farane

                             ob 10 uri za + Peter Repar, obl.