Oznanila župnije Škofljica 10.9.2023

 

PRILOŽNOSTI  ZA  KRISTJANA

 

Vmesecu septembru  vsi skupaj začenjamo nekako na novo. V to so vključeni otroci,mladi, starši in tudi starejši. Ne mislim tu samo na državno ustanovo – šolo, temveč tudi na Cerkev, katere člani smo postali pri sv. krstu. Od krstnega dne smo tudi sami razpeti v življenje Cerkve, Jezusovega nauka, njegovega veselega oznanila.

V današnjem času se mnogim dozdeva, da se ni potrebno posebej ubadati z naukom Cerkve, z verskim življenjem, z ljubeznijo do tega kar nam vera in Cerkev in oznanjevalci želijo približati ali pokazati na dejstva , ki so pomembna za življenje. Mnogim se vse to zdi nekaj bolj postranskega. S tem pa tudi  na svoje življenje ne gledajo, da je življenje božji dar, da ima zemeljsko življenje tudi večni cilj v ljubečem Bogu, da je ljubezen o kateri največ govori sv. Pismo  – Jezusov nauk – prva zapoved – Ljubi Boga in svojega bližnjega kakor samega sebe.

Otroci v cerkvi

Družina prihaja v cerkev tudi z malimi otroci. Tudi majhni večkrat mašo spremljajo na svoj način. Velikokrat med povzdigovanjem zaradi zvončka, ko ministrant pozvoni se otrok umiri – enim najbolj svetih trenutkov pri sami sv. daritvi. Spomnimo se Jezusovega vzklika: »pustite otroke naj prihajajo k meni, in ne branite jim takih je nebeško kraljestvo.« Tudi papež Frančišek z veseljem pozdravlja dojenčke v cerkvi. Otroci namreč pridejo v cerkev skupaj z starši, včasih se sprašujem kdo se od koga uči ljubezni do Neskončnega – otroci ali starši ali starši od otrok. Ko pridejo otroci v cerkev se čutijo sprejeti tudi starši, na to marsikdo pozabi. Vsi smo povabljeni v cerkvi, da tudi najmanjše sprejmemo z veseljem, saj so naši bratje in sestre po zakramnetu sv. krsta.

Veroučenci v veroučni šoli in cerkvi.

Otrok, ki je dopolnil sešto, sedmo leto in stopi v javno šolo je po svojih starših, ki so prosili za krst povabljen tudi v veroučno šoloin k večjemu sodelovanju tudi v župniji. Starši in botri svojega krščenca tudi počasi uvajajo v času rasti v poveznost z župnijsko skupnostjo. Vedno več možnosti se odpira  – lahko sodeluje v manjših skupinah – v otroškem pevskem zboru, sodeluje pri razrednih mašah, lahko nastopa tudi pri raznih praznovanjih v cerkvi (materinski očetovski dan), pri miklavževanju. Tako se spreminja in raste tudi njegov religiozni čut. Boga še vedno sprejma na točno določenem kraju – v nebesih, v cerkvi, doma, če ima družina »bohkov kot« in morda še kje. Lahko nastopi tudi službo ministranti. Mnogi otroci to radi sprejmejo, ker se počutijo, so blizu oltarja, duhovniku, so »pomembni«. Vsi skupaj imamo veliko priložnosti, da v tem času pomagamo otrokom rasti v veri (Mavrica, sodelujejo z revijo Mavrice, mnoge majhne knjige za otroke, tudi majhni molitveniki, sv. Pismo v slikah otroške oddaje na radiju Ognjišče ob sobotah od 9 do 11 ure, duhovne vaje za nižje razrede, tudi skavtske skupine, ki vodijo tudi svoj program. Marsikaj bi lahko še našli v naši župniji – Slomškovo bralno priznanje…

Bogastvo mladih – Mladenič je imel veliko premoženje. Gmotne dobrine so dostopne le nekaterim. To premoženje moremo razumeti tudi v širšem pomenu. Gre za dejstvo, da je mladost  sama po sebi bogastvo vsakega fanta in dekleta. Tega bogastva starejši več nimamo. Mladost je čas odkrivanja, vseh lastnosti in sposobnosti. V mladost je vpisan celotni program življenja, to je čas odkrivanja, odločanja, načrtovanja, izbiranja, skratka bogastvo prihodnosti. Torej, kaj naj naredim, da bom dosegel večno življenje. To je bogastvo vprašanj, ki jih imajo mladi na kupe. Povezuj se z mladimi. Rastel boš ti in tvoji prijatelji.

GRADITI  OD  SPODAJ

Male skupine so naše šole hoje za Jezusom

Pri malih skupinah gre za spremembo življenja in največja sprememba, ki jo iščemo, je rast učencev. Glavni namen naših  malih skupin je ta, da ljudem pomagamo postati rastoči učenci Jezusa Kristusa. Zdrava Cerkev ni tista, ki bi zgolj rasla, ampak tista v kateri rastejo učenci. Male skupine so naše šole hoje za Jezusom.

Upava, da se to še posebej zgodi z vnašanjem Božje besede v njjihov vsak dan. Toda ne priganjava k preučevanju Svetega pisma ali h krščanskemu golemu preučevanju , saj, ko se ljudje enkrat začno ukvarjati z vsebino , lahko hitro nehajo deliti svoje izkušnje. Naše male skupine so šole, ne v smislu izobraževanja odrslih ali preproste verske formacije – pri njih gre za življenjsko preoblikovanje.

Iz naše izkušnje z malimi skupinami je verjetno najbolj izjemna zgodba o sreobnjenju, o tem, kaj sprememba življenja prinese in o hoji za Jezusom tista, ki govori o najinem prijatelju Juriju. Nekoč je bil to človek, ki je skušal svoje življenje  zopet sestaviti, po boleči ločitvi in nepričakovani menjavi službe. Jurij je hodil k maši, vendar je bil skeptičen do veliko najinih novih pobud. Kar se tiče malih skupin, je bila globoko cinična.

Vendar je Jurij po večkratnih povabilih, sicer nerad privolil, da se pridruži, predvsem zato, da bi vsem dokazal, da ima on prav, da se midva motiva in da so male skupine grozno neumna zamisel. Malo po malem pa je ta izkušnja Juretu odprla očei in nato preoblikovala njegovo srce. Postalo mu je mar za ljudi v skupini in odkril je ganjen, ker je bilo drugim mar zanj. Začel je ceniti svežino, ki jo je občutil, ker se je lahko razbrmenil in o stvarih odkrito pogovoril. Odkril je, da se spreminja in raste. Jurij je postal navdušen član skupine in bolj predan učenec. Ščasoma je postal voditelj skupine in celo član naše voditeljske ekipe. Ko smo lahko pred nedavnim k našim zaposlenim za polovični delovni čas dodali tudi voditelja malih skupin, je bil Jurij logična izbira. Zaradi njegovega popolnega spreobrnjenja od preganjalca do zmagovalca mu pravimo »sveti Pavel« našega programa za male skupine.

NCNG + Nevenka  Škufca

Naj lepše doživetje v prvih trenutkih po smrti bo gotovo to, da bomo končno prišli domov k Očetu. Tam bomo »počivali, gledali in gledali in ljubili in živel vse to vekomaj« – pravi sv. Avguštin.

Ob smrti naše drega sestre so darovali za sv. maše in za potrebe cerkve: družina Cimerman, Marija  Krevs, družina Rigler, Matej in Vinko Brodnik z družinama, sestrična Jožica Škufca, družina Herman, Ivanka Zagorc, Ana Iskra, Martina Jurkovič z Vrha, Rok Podržaj z družino, Rok Zaman z družino, družina Modic, Jože in Martina Jurkovič in Marjeta Škufca – Pečjak z družino iz Šmarja Sap.

Naša molitev in dobra dela, darovi za maše so izkrena prošnja k Vsemogočnemu, naj bo čiprej deležna večnega življenja in večnega veselja v Bogu.

Nedelja mladih /10.9. 2023/

Našae življenje je pot, je romanje. Na romanju pa imaš vedno pred seboj cilj. Kot otrok sem veliko hodil, takrat seveda peš. Najbolj me je nagovorilo, da nas je bilo veliko in smo pri tem drug drugega spodbujali. Mislimo drug na drugega in si pomagajmo na poti življenja in tudi na poti v Stično, srečanje bo 16.9. 2023. Gremo skupaj.

Katehetsko pastoralna šola 2023/24

Predavanja so enkrat tedensko. Izpiti so ob zaključku posameznega predmeta. Uvajajo se v pastoralno delo župnije. Nudi tudi duhovno osebno izpopolnjevanje. Telefon 031/ 679- 764 ali tatjana. car@rkc.si. Maldi vabljeni tudi v ta program izpopolnjevanja in pomoči v Cerkvi za oznanjevanje veselega oznanila.

Godovi in mašni nameni 11.9. – 17.9. 2023

pon. Prot………….za + Skubic Ivanka in Karel, obl. ob 19 uri

tor.  Tacijan……… za + Janko Maček, ob 7.30 zj.

sre. Janez……….za + starše Česenj, v domu ob 15.3o

                            za + Pavel Kržič in Marjan, obl. ob 19 uri

čet.  PSK………… za + Ana Špolar, ob 19 uri

                            za + Antonija Gale, ob 20 uri – Gum.

pet. ŽMB…………za + Marija Skubic, obl. ob 19 uri

sob. Kornelij……za + Franc Gruden, obl. Klanec, ob 19 uri

ned. 24 n.n……..ob 8 uri za žive in mrtve farane

                             ob 10 uri za + Ana Toni, 30 dan