Oznanila župnije Škofljica

 

Z VEČNO LJUBEZNIJO

 

Televizija je poročala: »Pretekli teden je bilo na naših cestah 114 prometnih nesreč. Enajst ljudi je umrlo, 83 je huje ranjenih.«

Ob takšnem sporočilu nehote pomislimo vsi ponesrečeni so se od doma odpeljali zdravi in polni upanja na srečno vrnitev. Nihče od mrtvih ni pričakoval, da bo ta vožnja zadnja in nesrečna. Tudi se utrne misel: kdo med mrtvimi  je bil ob smrti brez smrtnega greha? Kar se je zgodilo tem, se lahko zgodi jutri tudi meni.

22 letni fant je iz neznanega vzroka z veliko hitrostjo zapeljal skozi križišče in se brez zaviranja zaletel v nasip. Umrl je vkleščen v vozilu.

Star slovenski pregovor uči: »Da bo umrl, vska dobro ve, ne ve pa kdaj, kako in kje.« Kjerkoli ali kadarkoli bomo umrli vedno je najvažnejše, ali sem ob smrti brez smrtnega greha. Smrtni greh je največja žalost in največja nesreča, ker z njim postane duša mrtva za nebesa. Kdor umrje v smrtnem grehu, so zanj nebesa izgubljena za zmeraj. Čaka ga večno trpljenje v peklu. Bog noče smrti grešnika. Kot je Bog nekoč govoril Jermiju, tako govori tudi vsakemu: »Z večno ljubeznijo te ljubim« (Jer 31,3). Z večno ljubeznijo. Kaj pomeni z večno ljubeznijo? Kdo je name mislil pred 80 let, pred 100 leti, pred 1000 leti? Nihče. Ali res nihče?

Pač, Bog je mislil name, pa ne samo pred 8o leti, 100 ali 1000 leti, ampak že pred neizmerno davnnim časom, še preden je ustvaril nebo in zemljo. »Z večno ljubeznijo te ljubim.«

Hvalospev pri maši za rajne jasno razodeva resnico o posmrtnem življenju: »Res nas žalosti usoda smrti, toda tolaži nas obljuba nesmrtnosti… Ko s smrtjo razpade šotor bivanja na zemlji, je pripravljeno bivališče v nebesih. Umrlim se življenje spremeni na pa uniči…«

Molimo za naše rajne brate in sestre, ki smo jih priporočili v molitev:


+ Minka Kovačič

++ starši Kovačič

++ starši Goršič

+ Marija Ozimek

+ Miha Kocjančič

++ starše Kocjančič

+ Marija Pečjak

++ starše Pečjak

+ Ana Kovačič

+ KatarinaKocjančič

+ Msgr. Jožef Kastelic

+ Franc Kocjančič

++ starše Ozimek

+ Alojzij Valentinčič

++ Helna, Alojz Gruden

++ sestri in brata

++ Angela, Franc Erjavec

+ Ladislav Pečnik

+ Branko Tomažič

+ Franc Švigelj

++ družina Tomažič

++ družina Švigelj

++ starše Markič

++ starše Rupnik

++ Natlačen

++ Bizjak

+ Franci Perovšek

++ starše Perovšek

++ starše Doberšek

+ Jože Skubic

++ starše Marinček

+ Vinko, Neža Perovšek

+ Jože Lavka

++ starše Lavka

++ starše Skubic, rimska

++ Mazi

++ Kraškovic

++ Mavec

++ Žnidaršič

+ Janez Zakrajšek

++ družina Janežič

+ Ivan, Rozalija Strle

++ družina Hrovat – Kamni vrh

+ Jože Hrovat

++ starše Skubic

++ vse Balantove

+ Kovačič Lado

++ iz družine Kovačič

++ družine Golob

++ družine Mulh

++ družine Hočevar

+ Zagorc Janez

+ Lani Karel

+ Lani Marija

+ Antonija, Vinko Štrubelj

+ Ivan Strgar

+ Jožica Perčič

++ iz družine Bolta

++ Štrubelj

++ Perčič

++ starše in brata Rus

 ++ starše in teto Okoren

+ teto Tino

vse ++ sosede in pozabljen duše

+ Franc Hribar

+ Marija Hribar

+ Francka Hribar

+ Anton Hribar

++ starše Grm

+ brat Stane

+ brat Ivan

+ Ana in Leopold marinčič

++ Marinčičevi in Ramovševi

+ Jožica Finc

+ Zdenka Hudorovac

++ družina Velepec

+ Jože in Jožefa Hočevar

+ Mari Novak – Kanada

+ Rudi Kovačič

++ družine Kovačič

++ družine Novak – Kanada

++ družine Herman

+ Jože Slokar

+ Silva Česnik

+ Peter Kvaternik – župnik

++ sorodnike in prijatelje

++ stare starše in starše Goršič

++ starše in brate Škufca

+ Minka Kovačič

+ Milena Škufca

+ Nevenka Škufca

+ Antonija in Stanislav Bozja

+ Ana Špolar

+ Jožefa Pene

+ Aleksander Pene

+ Amalija Zupančič

+ Marija in Anton Hrastar

+ Janez Zajc

++ sorodnike

++ Goršič

++ Verbič

+ Kaja Bučar

+ Peter Kvaternik

+ Silva Česnik

+ Toni Ana

+ Toni Janez

+ Mikulčič Roman

+ Mikulčič Milan

++ Kladnik

++ Mikulčič

+ Etling Renato

++ Etling

+ Marija Skubic

+ Karel Skubic

+ Ivanka Skubic

+ Franc Gruden – Klanec

+ Gruden Alojz, Helena, Lojze

+ Ivančič Julijana, Janko

+ Ana Oberstar

+ Francka Košnik

+ Avgust Dragar

+ Breda Kavčič

+ Pepca Tominc

+ Janko Tominc

+ Janez Tominc

+ Branko Zadnik

+ Rado Demšar

+ Janko Oblak

+ Marjanca Dragar

Spominjajmo se jih pri sv. daritivi in v naših osebnih molitvah. Sveto pismo največkrat povdarja resnico o vstajenju.

NCNG + Jožica Hočevar

Jezus blagruje vse tiste, ki se držijo njegovih besed in delajo dobro. Če se bomo njegovih besed držali tudi mi, bomo tudi mi blagrovani. Spominjamo se pokojne Jožice :  Nosetovi, družina Rupnik, družina Jeršin, Tone in Marija Zupančič, Pečjakovi in družina Marolt.

Vse to so izrazi naše vere in prepričanja, da smrt ni konec, ampak začetek novega življenja. Vsi smo na poti k Bogu v nebesa, eni že na cilju, drugi še ne. Srečno pot, drage sestre in bratje.

 

Darovali za potrebe cerkve v Lanišču ob prazniku

Svoj dar so namenili: Marinka Kolovič, Julka Mavec, Slavka Blatnik, Marija in Peter Tomažič in Karmen in Peter Tomažič. Vsem Bog povrni in za očiščeno cerkev in skrb za božje svetišče.

 

V kiosku dobite marijanske koledarje za leto 2024. Še vedno so na razpolago novemberaka pisma na pultu v avli.

Veroučenci imajo prihodnji teden krompirjeve počitnice.

 

Molitvena ura za rajne na pokopališču 31.10. 2023

Bliža se praznik Vseh svetih in s tem tudi možnost, da še intenzivneje molimo za naše rajne. Lepa priložnost bo tudi letos v torek 31.10. , ko se bomo ob 18 uri zbrali pri sv. maši, ob zaključku oktobrske pobožnosti, po njej pa se bomo z prižganimi svečkami v procesiji podali na pokopališče. Med potjo bomo molili rožni venec in prepevali, na pokopališču prisluhnili krajšemu premišljevanju in besednem bogoslužju. Ob koncu vsi lepo vabljeni, da se spomnimo na umrle, ki so že pri Očetu, prijetno družimo ob čaju in piškotih v avli in pred cerkvijo.

 

Godovi in mašni nameni 30.10. – 5.11. 2023

pon. Marcel……..za ++ starše in brata Grm, ob 18 uri

tor.   Volbenk…..za + Petra Kvaternik in Silva Česnik, ob 18 uri

sre. Vsi sveti…….ob 9 uri za žive in mrtve farane

                              ob 14 uri za + priporočene v molitev

čet. Spomin v.r….za ++ priporočene v molitev, Gum. ob 8 uri

                              za duše v vicah v Lanišču, ob 9 uri 

                              po namenu sv. Očeta ob 18 uri v župnijski cerkvi

pet.  Viktorin…….za + Edvard Krampelj, obl. ob 18 uri

sob.   Karel……….za duh. in red. poklice, ob 7.3o zj.

                              za + Leopold Omahen, obl. ob 18 uri

ned.  zahvalna…. ob 8 uri za žive in mrtve farane

                               ob 10 uri za ++ starše Pavla in Jože Tomažič

 

Vabila za mlade iz Evrope – mi smo gostitelji – rad bi bil  – na pultu!