Oznanila župnije Škofljica, 5.11.2023

 

TO  JE  TREBA  POVEDATI

 

Andre Frossard pravi: »Že štirideset let, odkar sem postal katoličan, ne da bi to hotel ali prosil, ali želel, se trudim prepričati svoje brate v veri (zlasti pa duhovnike, teologe, škofe) o temeljni , toda često pozabljeni  resnici: kadar veš, da je še drugi svet, da se življenje večno nadaljuje, je to treba povedati. Ko veš, da ni in da nikoli ne bo na zemlji drugega upanja za ljudi, razen krščanskega upanja, je to treba povedati.« To je edino upanje za ves svet in edina rešitev.

Molimo za naše rajne brate in sestre.

+ Marjan Kraljič

++ družina Trontelj

++ družine Jakličeve

++ Anton in Marija Kraljič

+ Anton, Antonija Krlajič

+ Franc, Marija Černe

+ Janez Skubic

+ Antonija Skubic

+ Jelka Hribar

+ Franc Hribar

+ Marija Hribar

+ Leopold Krevs

++ starše Režek

++ Benčina

++ Hosta

++ Mehletove

++ Križmanove

++ Koželjeve

++ Zupanc

++ Bedič

+ Anton Menard

+ Janez Menard

+ Ana Menard

+ Anžič Franc

+ Marija Anžič

+ Anžič Jože

+ Jerca Anžič

++ Keber Franc, Ana, Jože, Marjan, Štefka, Joško

++ družina Kastelic – Klanec

++ Pešec

+ Jožica Fabijan

+ Jože in Ana Erjavec

+ Marija Brglez

+ Ivanka Brglez

+ Jože Anžič

+ Anžič Jože

++ Anžič Franc, Marija, Jerca

++ Erjavec Franc, Marija, Primož

+ Alojz Andoljšek

+ Kovačič Alojz

++ Švigelj

++ Perne

++ Hlebš

+ Alojzij Švigelj

++ starše Švigelj

+ Franc, Marija Hribar

+ Ivan, Anica Tanko

Franc, Francka Mlinarič

+ Poje, Drago, Marija

+ Lampič Vinko, Marija

+ Treven Rezka, Anton

+ Skubic Jože, Marija

+ Strežek Alojz, st. in ml.

+ Strežek Janez

+ Alojzija Fortuna – Lj. Rudnik

++ starše Hočevar – Dobrnič

+ Pavla Blatnik

+ Lozinšek Angela

+ Janez Blatnik

++ starše Kumše, sestro, brate

++ rodbino Krnel – Pivka

+ Burger Ana

+ Franc, Emilija Marolt

+ Omahen Vida

+ Omahen Franc

+ Kovačič Karolina, Franc

+ Franc Pograjc – Ljubljana

+ + družina Mehle – Vrhnika

++ družina Babič Vrhnika

++ družina Palčar

++ družina Cimerman

+ Ivan, Nevenka Škufca

+ Ciril Smole

++ starše Bedenčič

++ Smole

+ Pavla Ponikvar

++ sorodnike

++ družina Tomažič

++ Boh – Pece

+ Frančiška Zevnik

+ Anton Bratkovič

++ starše Bratkovič

++ starše Hrovat

++ Fistrovi

++ starše Goršič

++ starše Kestelic

+ Minka Kovačič

++ Zajc

++ Trtnik

++ Karli in Tone Gorišek

++ Gorišek

++ Hiti

+ Hilda Kraškovic

++ Kraškovic

++ Podlogar

++ iz družine Nered

++ iz družine Škufca, Ratje

++  iz družine Smrdel in Perne

++ Drobničeve – Reber

++ Golobič

++ Kočar

++ Boštic

++ Jurmanove

++ vaščane Gumnišča

+ Angelca Godec

++ starše Lipovec

++ starše Zalar

+ Pavel Kržič

+ Marjan Vindišar

+ Marjeta Jaklitsch

+ Marta Pivk

+ Angelca Šulc

++ starše in teto Okoren

+ + Anton , Marija Kraljič

+ Marjan Kraljič

++ brate in sestre Podlogar

++ Šerjak

+ Ana, Franc Okoren

+ Franc Gruden – Klanec

+ starše Trtnik

+ Ana Ferbežar

+ Ivi Potokar

++ starše Zupančič

+ Jakob Zupančič

+ Ivan Zuapnčič

++ iz družine Zupančič

++ Rajšp

++ Fluher

++ Kastelic – Zalog

++ Angela, Alojz, Ana Kastelic

++ starše Buh

++ starše Jurjevec

+ Andrej Jurjevec

++ Hribar – Reber

++ Lampič – Mali vrh

++ Mehlin – Dole

+ Ljubo Živanovič

+ Franc Kepic

+ Angelca Ocepek

+ Francka Erce

+ Cilka Kern

+ Petra Miiller

+ Tončka, Vinko Štrubelj

+ Jožica Perčič

+ Lojze Štrubelj

++ Drobnič

++ Brodnik

++ Markoč

+ Ana, Ciril Martinc

+ Roza in Jože Oven

++ Erjavec

++ Golobič

++ Oven

++ Potokar

+ Janez, starše Blatnik

++ starše Kovačič

++ Škrabec in Frole

++ Birtkove in Mestkove

++ Višnjić, Jotanović

+ Janez Samec

++ starše Sasmec

+ Dolinšek Jože

 in Slavka

+ Anton, Marija Okoren

+ Švigelj Tone Ančka

++ Malnarjeve

++ starše, brate in sestro Gruden

++ iz družine Tomšič

+ Franc Tomšič

+ Metod, Perko Gruden

+ Ursula Gruden

+ Silva ČesnikBog nas je ustvaril, da bi z njim živeli v nebesih!

NCNG  + Marta Pivk

Šesta verska resnica nas uči, da je človeška duša neumrljiva. Človek živi naprej, po božji moči. Minljivo si bo nadelo neminljivost. Zato se spomnjamo naših rajnih v molitvi, pri maši in z dobrimi deli – družina Jakše

+ Anton Dolinšek – Alojzij Goršič z družino

Slov doživljamo tudi z apostolom Pavlom: »Hvala pa Bogu, ki nam daje zmago, po našem Gospodu. Naj nas preveva ta velikonočna misel.

Nadškofova zahvala – zahvalna nedelja 5.11. 2023

Ob zahvalni nedelji se zahvaljujem vsem, ki ste v tem letun stopili na pot dobrega. Vsem, ki ste se na kakršenkoli način podali  na pot k tistim, ki so doživeli preizkušnjo in izgubo. Hvala vsem, ki ste sledili edinemu vodniku , Kristusu.

Nikodemovi večeri 2023

Potekali bodo pod naslovom – Razumeti sv. Pismo, ki jih pripravljajo v sodelovanju s Teološko fakulteto. Potekali bodo 6.7. in 9. 11. ob 19 uri na različnih lokacijah v Ljubljani. Več najdete na spetni strani Katoliške mladine. Poglejte!

Darovi za molitve rajnih – za očenaše

Hvala vam za vaše darove, ki ste jih namenili  za maše in za molitve rajnih. Po namenih Očenašev bomo za rajne darovali 15 svetih maš in za duhovniške poklice 12 svetih maš. Naj vam Bog darove obilno poplača.

Položnice na pultu v avli  – vzemite in posredujte dar, po svojih močeh. Hvala vsem darovalcem!

 

Godovi in mašni nameni 6.11. – 12.11. 2023

pon. Lenart………za + Angela, Ivanka Šmalc, ob 18 uri

tor.   Ernest……… za + Sandi Pene, ob 7.3o zj.

sre. Bogomir….za + Ivanka Kaplja, obl. ob 18 uri

čet.   Ursin……….za + Anton Zupančič, obl. ob 18 uri

                              za + Martin Golobič, ob 19 uri, Gum.

pet.   Leon………..za + Martin Iskra, ob 18 uri

sob.  Martin……..za + Kajetan More, obl. ob 18 uri

ned.  32 n.m.l…..ob 8 uri za žive in mrtve farane

                             ob 1o uri za + Ivan Grm, obl.

Vabimo dečke v ministrantske vrste.  Veseli bomo vas!!