Oznanila župnije Škofljica, 19.11.2023

OBHAJILNI OBRED

 

Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu  /doksologija/, povdarja sredništvo Jezusa Kristusa in povzema veroizpoved, ki je bila v rabi v prvem krščanskem občestvu. Verniki z vzklikom »Amen« potrdijo in sklenejo to molitev.

Obhajilni obred

Ker je obhajanje evharistije velikonočni obed, je primerno, da dobro pripravljeni verniki  po Gospodovem naročilu prejemajo  njegovo telo in kri kot duhovno hrano

Očenaš

Gospodovo molitev je treba razumeti kot obredno molitev pred sprejemom  Gospodovega telesa. Z njim prosimo za vsakdanji kruh, ki kristajnom naznačuje tudi evharistični kruh, prosimo pa tudi za očiščenje grehov, da bi »sveto« , prijeli res »sveti«.

Mašnik sam doda embolizem, kjer razvija zadnjo prošnjo očenaša in prosi, naj bo celotno občestvo vernikov, rešeno oblasti gudega, kot sklep  Gospodove molitve  ljudstvo poje ali govori staro doksologijo: »Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj.«

Obred miru

 

Mir vstalega Kristusa naj vlada v njegovi Cerkvi. Je prošnja za mir in edinost v Cerkvi in človeštvu. Verniki se pred prejemom zakramenta izrazijo ljubezen.

Lomljenje kruha

Kretnja lomljenja kruha, ki jo je izvršil Kristus pri zadnji večerji, je v apostolskem času dala ime celotnemu evharističnemu opravilu. Danes opravi duhovnik obred lomljenje kruha le simbolično na veliki hostiji. Od razlomljnega kruha se da majhen delec v kelih. T a stari obred ima globk in aktualen pomen. V Rimu in drugih škofovskih mestih je bila navada, da so ob določenih praznikih po akolitih od maše papeža oz. škofa dobili delček evharističnega kruha in ga dali v kelih. S tem je bila izpričana edinost Cerkve v Kristusovi daritvi in občestvo s škofom.

Jagnje božje

Med lomljenjem kruha zbrano občestvo poje Jagnje božje. To je pozdrav, ki ga izrekamo Gospodu, daritvenemu Jagnjetu v naši sredi, skritemu pod podobama kruha in vina.

Obhajilo

S tiho molitvijo se mašnik pripravi na sadu poln prejem Kristusovega telesa in krvi. Verniki opravijo isto molče. Nato duhovnik pokaže občestv u evharistični kruh. Občestvo odgovori z besedami poganskega stotnika: »Gospod nisem vreden…« in tako razodeva svojo ponižno veroizpoved pri prejemu evharistije. Nato verniki spoštljivo pristopijo k obhajilu.

Tihota in sklepna prošnja

Po prejemu obhajila naj bo dovolj časa za tiho molitev v srcu duhovnika in občestvo. Le ta se sklene s prošnjo po obhajilu. V njej mašnik prosi za sadove obhajane skrivnosti.

Sklepni obred

Sedaj smo prerojeni božji otroci, v nas živi Kristus, kamor koli gremo, osvobajamo prostor in ljudi za Kristusa.

Mašnikov blagoslov in odslovitev

Mi, ki smo obhajali evharistijo in prejeli njen sad, smo poklicani, da posredujemo  naprej soljudem Božji blagoslov in mir. Biti blagoslov za ta svet je bil in še vedno je poklic kristjanov.

 

 

IZGUBLJENI  LJUDJE V  CERKVENEM  SVETU

 

In tudi če bi hodil po globeli smrtne sence, se ne bojim hudega, ker si ti z menoj. /psalm 23,4/

Mislii boste, da se izmišljujem. Udeležil sem se nekega sestanka za zaposlene na župniji, ki ga je organizirala velika škofija. Glavni govorec, ki je imel pomembno mesto na škofiji, je svoje opažanje začel takole: »Ker Jezus  Cerkvi ni dal poslanstva, sem to poskusil narediti jaz.«

Kaj? Jezus Cerkvi ni dal poslanstva?

Razmislite o tem. Da bi Jezus Božji Sin, največji prerok in učitelj, kar jih je, iz katerega prihajavsa modrost, ki je mučeniško trpel, prelil svojo kri in daal svoje življenje za Cerkev, nam pozabil naročiti, kaj naj kot Cerkev počnemo? Hmm je pozabil on? Ali smo mi?

V svojem prispevku k tej razpravi pavlinski pater Robert Rivers piše:

Vse organizacije potrebujejo poslanstvo, če naj ostanejo zdrave. Organizacijska razvojna teorija nam pravi, da so zdrave organizacije tiste, ki imajo jasno idejo o poslanstvu. Nizka morala je pogost rezultat brezciljnosti in brezdelja, ki ju prinese pomankanje poslanstva. Kadar imamo jasen zunanji cilj, se običajno  lahko  na nekaj naših notranjih težav zazremo iz perspektive. Kadar pa nismo prežeti s poslanstvom, so te notranje težave kot pod povečevalnim  steklom.

Kaj je torej naše poslanstvo?

Prav v tem je bila najina težava. Bila sva preplavljena z zahtevami naših potrošnikov in nisva vedela za svoje pravo poslanstvo. Dokler nisva šla na izlet v župnijo Ricka Warrena, o tem nisva niti razmijla.

Jezus je pravzaprav dal Cerkvi jasno poslanstvo in ne bi mogel biti bolj neposreden. Prva je bila »največja zapoved«, dve zapovedi pravzaprav, za katere je dejal, da sta najpomembnejši od vseh drugih.

  • Ljubi Gospoda svojega Boga… (Mt 22,37 – 39)).. Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence  (Mt 28,19). Naredite učence iz vseh, vsepovsod. Cerkev torej ima poslanstvo: naredite učence. To je to.

Poznate gibanje Vera in luč

To je gibanje, ki je nastolo pred 50 leti v Lurdu. Združuje osebe z motnajami v telesnem ali duševnem razvoju (pri nas jim rečemo Lučke). Njihove starše in prijatelje pa pri nas imenujemo animatorje. Vera in luč prinaša  tem ljudem jasno sporočilo, da jih Jezus ljubi in Cerkev z veseljem sprejema. Celotna družina čuti, da niso sami, da so v skupnosti. Lučke so namreč izvrstni učitelji življenja. V Sloveniji je 37 skupin. Običajno je srečanje vsak mesec. Srečanja vodijo krščanski laiki – prijatelji. Zloženke dobite na pultu v avli, podarite mladim ali družini z bolnim otrokom. Več dobite na www.verainluc.rkc.si. Ali Društvo Vera in luč Poljanska 5 1000 Ljubljana

Teden zaporov 19.11 – 25.11. 2023

Pred nami je teden zaporov, ki se vskao leto obhaja po vsem svetu v okviru katoliške Cerkve in drugih krščanskih skupnosti. Geslo leta je: Nebesa pripovedujejo o božji slavi- Ob tem so se navdihovali tudi naši predniki. Letošnje molitve so napisali   – zaprte osebe, osebe po prestani kazni, svojci, prostovoljci v zaporih in tudi delavci kazenskopravnega sistemaVabimo vas, da v tem tednu vsak dan skupaj z njimi molimo s pomočjo teh molitev  ali ob psalmih, ki jih poznate. Vabljeni k sv. maši.

Namenitev dela dohodnine župnijam

Uradni list RS št. 155/2021 je že za leto 2021 je uvedla možnost, da 1% dohodnine ljudje namenijo posameznim sestavnim delom Katoliške cerkve, namesto prejšnje ureditve, ki je to dovolia nameniti le katoliški cerkvi kot celoti. Spodbudite vernike, ki tega še niso storili, da podpišejo izjavo o namenitvi dela dohodnine  svoji župniji. Tako izpolnjeno izjavo naj posredujejo na FURS ali oddajo v župniji. Rok za oddajo je 31 december 2023. Vzorec teke izjave se dobi – ekonomat nadškofije. Izkoristimo to priložnost.

Godovi in mašni nameni 20.11. – 26. 11. 2023

pon. Gelazij……za + Ani Toni, ob 18 uri

tor.  DDM………za ++ priporočene v molitev

sre. Cecilija…..v zahvalo pevcem žive in ++ rajne

čet.   Klemen…za + Jakob in Ivan Zupančič, ob 18 uri

                          za + Anton Okoren, ob 19 uri na Gum

pet.  Flora……za + Alojzij Valentinčič, obl. ob 18 uri

sob.  Katarina..za + Roman Cerovšek, ob 18 uri

ned.  Kristus….ob 8 uri za žive in mrtve farane

                         ob 10 uri za + Emilija Čebokli

V torek ob 18 uri bo srečanje za starše učencev 7 in 8 razreda, ki se pripravljajo na prejem zakramneta sv. Duha – v pevski sobi.

V sredo goduje sv. Cecilija – zavtnica pevcev. Pevci lepo vabljeni k sv. maši, da bomo prosili za nove pevske moči.

V nedeljo bo na razpolago tuj spovednik.

Veroučenci naj v tem tednu prinesejo s seboj liturgične zvezke. Veroučenci lahko plačate veroučne knjige.

Naročniki mohorjevih knjig pridite ponje v župnijsko pisarno.

V soboto bodo naši skavti /Škofljica, Šmarje Sap in Iga slovesno praznovali 25 letnico ustanovitve skavtske družine v naši župniji z zahvalno sv. mašo ob 16 uri. Lepo vabljeni k sv. maši. Vsi  povabljeni z skavtskim pozdravom – vedno pripravljeni.

Romarji prihajajo v našo  domovino. Eno izmed telesnih del usmiljenja je tudi – popotnike sprejemati. Prinašajo nam blagoslov. Veliko lepega slišimo o naši domovini  s strani poletnih turistov. Romarji prihajajo k nam z dobrim namenom. Podajmo jim roko.