Oznanila župnije Škofljica, 3.12.2023

 

SKAVTI MED NAMI 25 LET

Nagovor med sv. mašo- ki sta ga imeli voditeljici skavtov steg Škofljica —Lea in Lana 25. 11.2023 ob slovesni sv. maši ob 16 uri.
Drage prijateljice in prijatelji skavti, dobortnice in dobrotniki, starši, prijatelji, znanci. Danes smo zbrani tukaj, da praznujemo 25 let našega stega v prelepem kraju Škofljica. To je poseben trenutek, ki nas vse povezuje, da se zahvalimo tistim, ki so nesebično prispevali k uspehu naše skavtske organizacije v našem kraju.. Na začetku se za trenutek ozrimo nazaj, na sam začetek delovanja našega stega. Skavtski steg Škofljica 1 je nastal leta 1998. Takratni ustanoviteljici Mojca Kovačič in Maja Rupnik, sta eno leto hodili k drugemu stegu /Ljubljana -sv. Jakob/, da sta tam spoznali skavtsko življenje in le to znanje kasneje prenašali naprej. Sprva je naš steg štel enajst članov, a se je števio hitro povečevalo. V samo dveh letih smo se razvili v 17 članski steg. V tistem letu so prav tako prvič potekali nekateri skavtski dogodki, kot je npr. zimovanje in tabor 1V. V skavtskem letu 2oo2/2003 se je število voditeljev povečalo na 9. V naslednjem letu je steg praznoval 5 obletnico delovanja.

Tisto leto je v ta namen izhajalo mesečno glasilo Stari Maharji. Na začetku leta 2004 je naš steg štel 42 članov, tisto leto se je prvi zamnjel tudki stegovodja, le to je takrat postal Bojan Pirnat. Leta 2009 je stogovodja postala Staša Lepen. Število članov je počasi raslo in leta 2014 je steg štel že 71 članov. Tosto leto je postala stegovodkinja Nataša Uršič. Prav tako smo praznovali 15 obletnico delovanja stega. V naslednjem letu skavtskega leta je bila ustanovljena tudi veja VV. Leta 2016 se je število članov povzpelo na 75, hkrat pa smo dobili novega stegovodjo Marka Vidica. Leta 2017 je postal stegovodja Jaka Šauer. Kljub izzivom, ki jih je prinesel covid — 19, zaradi katerega smo veliko naših aktivnosti morali preseliti na splet, smo uspešno izpeljali skavtsko leto in poletne tabore, torej v naravi. Danes lahko ponosno rečemo, da naš steg šteje 85 članov. Vse to pa ne bi bilo možno brez podppore številnih ljudi in organizacij. Najprrej bi se radi iskreno zahvalili našemu spoštovanemu gospodu župniku, ki je nesebično sprejel skavte medse in nam omogočil prostore za naše dejavnosti. Hvala, ker ste nam stali ob strani ter nam pomagali ohranjati in krepiti skavtske vrednote. Hvaležni srno vam za vaš čas, ki ste nam ga namenili ter za vse molitve in bogate duhovne izkušnje, ki ste jih delil z nami. Vaša odprtost in pdpora so bili ključnega pomena pri tem, da smo lahko izvajali številne aktivnosti in program s katerim smo bogatili življenja mnogih mladih. Nadaklje bi se radi zahvali vsem našim županom ter občinskemu svetu Škofljice. Njihova podpora in sodelovanje sta bila ključnega pomena pri zagotavljanju drugih virov, ki so nam omogočili, da srno lahko izvajali številne aktivnosti. Brez njihove podpore ne bi mogli doseči tega pomembnega mejnika. V nadaljevanju bi se želeli iskreno zahvaliti tudi vam, spoštovani starši. Vaša podpora, zaupanje in predanost so bili ključni dejavniki pri uspehu našega stega, stalnega spodbujanja in podpore, ne bi bili tam, kjer smo danes. Hvaležni so vam, da ste se odločili spodbujati svoje otroke, da postanejo aktivni člani skavtske skupnosti. Posebno priznanje gre tudi našim dobortnikom, ki so nas finančno podpirali in nam omogočili izvajanje projektov, ki so priporno našemu uspehu. Vaša velikodušnost nam je omogčila širjenje naše vizije in poslanstva v skupnosti. (se nadaljuje prihodnjič).

IZGUBLJENI UUDJE V CERKVENEM SVETU Poiskati in rešiti izgubljene

Spet drugič je Jezus potoval skozi mesto imenovano Jeriha. Prebivalci so ga navdušeno pozdravili in lahko bi šel h komerkoli domov na večerjo. A na veliko začudenje vernikov je Jezus šel v Zahejevo hišo, ki je bil velik nevernik. Bil je pobiralec davkov in nanj so verjetno gledali kot na izdajalca svojega naroda in kot na kradljivca. Sosedje mu najverjetneje niso zaupali ali pa so ga celo sovražilizaradi njegovega bogastva. Zakaj je Jezus šel k njemu? Ker je bil izgubljen. In Zahej se je, tako kot Matej odzval z navdušenjem (Lk, 19, 1-9). Pastor Andy Stanley iz cerkve North Point Church v Atlanti piše: »Ljudje, ki niso bili v ničemer podobni Jezusu, so imeli Jezusa radi.« Takšni kot npr. Samarijanka pri vodnjaku, ki je bila za večino Judov izobčenka, Marija Magdalena, iz katere so bikli izgnani demoni, in Zahej. Izgubljenim Jezus razkrije sporočilo o nebeškem kraljestvu, s katerim jim predstavi veselo novico o življenju, ki ga zaradi resničnega odnosa z živim Bogom lahko živijo bolj uspešno. Imeli so ga radi in njihova življenja so se spremenila, ko so mu začeli postajati podobni. In potem so privedli druge k njemu ter znova začeli ta proces. To je popoln vzorec za življenje Cerkve. Iz apostolske spodbude Pavla VI. Evangelii nuntiandi: Naloga evangelizirati je zares milost in poklicanost lastna Cerkvi, njena najgloblja identiteta. Cerkev je zato tukaj, da evangelizira. Ti ljudje na nek način iščejo Boga. Če jim ga mi ne pomagamo najti, potem niso izgubljeni le oni, temveč tudi mi.

Vabilo V soboto, 9. 12., bomo po večerni maši v župnijski cerkvi sv. Cirila in Metoda na Škofljici organizirali taizejsko molitev. Pripravljamo se na evropsko srečanje mladih, ki bo letos potekalo v Ljubljani. Vabljeni, da se zberemo in preko molitve s pesmijo povežemo med seboj. Se vidimo! Lepo bodite,
Veronika

Adventni venčki Vsak dom naj bi si priskrbel advenetni venček, ki nas bo vse spominjal na poseben čas cerkvenega leta, v pripravi na rojstvo božjega Sina Jezusa Kristusa. Naj ne bi bil samo spomin ampak da se družine zbere k molitvi in skupni pripravi na praznik prihoda božjega Sina v našo sredo. Skušajmo pripraviti lep družinski večer v zavesti, nismo sami Bog je z nami. Povabimo tudi sosede ali prijatelje ali osamljene k skupnemu večeru. Sprejmite tudi Marijo na dom.

Miklavž obišče našo župnijo /5.12.2023/

Vsako leto nas z veseljem obišče sv. Miklavž. Tako bo tudi letos. Otroci ga z veseljem pričakujejo, potihem pa tudi starejši — to je mož ljubezni, dobrote, pomoči in vsako človeško srce je odprto za »blagoslov«. Miklavž želi tudi letos vse nas razveseliti in pokazati sončno plat življenja. Srečali ga boste lahko in tudi prejeli kakšno majhno pozornost v torek 5.12 od 15.3o naprej.

Gumniški vrh 15.3o;

Drenik ob 16.00;

Gorenje Blato 16.15;

Gumnišče 16.3o;

Glinek16.45;

Zalog 17.00;

Klanec 17.10;

šotor 17.15;

dom SO Škofljica 17.25;

Reber 17.45;

Lanišče 18.00

Šmarska cesta18.10;

Mijavčeva 18.25;

Albrehtova 18.4o;

Ravenska 18.55;

na prostoru pred čistilno napravo 19.2o;

dom Barje 19.3o;

Ahlinova 19.45;

Vsem želim veselega srečanja z Miklavžem.

Srečanje za člane Karitas

ponedeljek ob 18.3o po maši Vsi člani lepo vabjeni. Program ima dolg seznam. Vsi skupaj zmoremo veliko. Poskrbio za lep adventni čas tudi našim trpečim setram in bratom.

Godovi in mašni nameni 4.12. – 9.12. 2023

pon. Barbara za + Marija Pirečnik, ob 18 uri

tor. Savo za + Emilija Čebokli, ob 7.3o zj.

sr. Miklavž…..za + Marija Poje, ob 18 uri

čet.. Ambrož…..za + Joža Repar, ob 18 uri za ++ starše Oven,

ob 19 uri na Gum.

pet. Marija za + Franc Krivec, obl. ob 9 uri za + Jože Gradišar,

ob 18 uri sob. Valerija… .za + + Lucija , Franc Bedenčič, ob 18 uri

ned. 2 adv .ob 8 uri za žive in mrtve farane

ob 10 uri za + Janez Samec