Oznanila župnije Škofljica, 11.2.2024

 

Vabilo Slovenske karitas za postni čas

 

Postni čas nas nagovarja k odpoved, k poglobitvi našega odnosa z Bogom in z bližnjimi. Karitas je pripravilaza postni čas naslednja povabila- 40 dni brez alkohola, zbiranje sredstev za pomoč JV Evropi, vabilo k poglobitvi postnega časa ter postni koledar za otroke – igra.

40 dni brez alkohola

Ta spodbuda se začne na pepelnično sredo  in se zaključi na vliko soboto 30.3. 2024. Letošnja vodilna misel je VIR VESELJA IN POVEZNOSTI. Vsak izmed nas ima veliko telentov in so vir veselja in povezanosti. Preko teh talentov se lahko povezujemo /glasba, ročne spretnosti, šport, poslušanje, krepijo našo povezanost. Tako se lahko nekdo odloči za manjšo dozo alkohola. Za veroučence smo pripravili solzice s kazalnikom in starše spodbudijo k odpovedi 40 dni brez alkohola. Na zadnji strani tudi zapisujemo dneve brez alkohola.

V času te akcije ste na prvo postno soboto vabljni v baziliko na Brezje, niso vabljeni samo alkoholi temveč vsi ki trpijo zaradi različnih odvisnosti. Udeležilui se bomo maše in se Mariji zahvalili in izrazili tudi prošnje. 10.3 bo na Sveti gori potekal kiržev pot, ob koncu bo sv. maša.

Dobrodelna akcija za pomoč JV Evropi.

V tej akciji bomo pomagali (BiH, Srbiji, Makedoniji in Albaniji. Zaradi velikih rast cen, se mnogi znajdelo v socialnih težavah – živijo v pomankanju. Karitas pomaga lajšati te stiske. Naša pomoč ljudem v bližnjih državah pomaga pri preživetju in jim vliva upanje.

Poglobimo postni čas

Tudi letos smo pripravili za postne maše kratka besedila – razmišljnja. Sedem piscev je pripravilo ta razmišljanja.Ko se boste udeležili maše boste po evangeliju slišali dnevne duhovne spodbude. Pripravljeno je tudi razmišljanje za prvo postno nedeljo – pripravil ga je duhovnik Rok Metličar.  Na koncu knjižice je tudi kateheza z naslovom: Vir veselja in povezanosti, ki jo lahko uporabite ob srečanju dekanijskih sodelavcev karitas v času posta ali pa na raznih srečanjih sodelavcev Karitas. Seveda pa vse to podprimo z molitvijo, ki je zapisana na zadnji strani knjižice in na priloženih karticah. Molitev je sestavi gospod nadškof Alojzij Cvikl – predsednik Slovenske Karitas.

Gradimo mostove med ljudmi

Pripravili smo tudi postni plakat z naslovom: Gradimo mostove med ljudmi, tudi tam, kjer jih še ni. Otroci bodo prejeli plkat na katerem je narisan most, na katerem se srečujejo ljudje. Vsak dan bodo vrgli kocko, ki jim doloočila aktivnost za tisti dan k gradnji odnosov med ljudmi. Tako bodo povabljeni , da nekoga pokličejo, da nekomu pišejo, da nekoga obiščejo, da nekomu pomagajo, daa nekaj lepega ustvarijo in to podarijo, da za nekoga molijo. Za vsako aktivnost bodo otroci lhko prisluhnili povabilu znanih oseb. Brezplačni plakat za otroke, veroučence, so še na voljo in jih naročite na nina.stenko@karitas.si

Pust poganska navada preganjanja zime. Bodimo dostojni tudi v tem času. Ne delajmo se norca iz bogoslužnih obredov (npr. pokopavanje pusta) tudi smešenje politikov, duhovnikov in drugih ljudi, ni na mestu. Veselje naj prihaja iz drugih bolj plemenitih osnov.

IZGUBLJNI LJUDJE V CERKVENEM SVETU

VEČ KOT LE NAPAKA

Naša župnija je bila neuspešna, dolgočasna in medla¸imle smo mrke maše in slabo obiskane programe, naši ljudje so bili povečini  gordnjavi in nepripravljeni sodelovati, midva sva bila iztrošena in vedno bolj potrta, vse se je zdelo ogromen napor, bilo je toliko konfliktov in sporov in župnija je umirala in vse to samo zato, ker nismo bili osredotočeni na poslanstvo, ki nam ga je dal Jezus Kristus. Veliko stvari smo počeli, a delali smo napačne stvari iz napačnih razlogov, nismo pa delali tistega edinega, kar bi morali. Naša župnija je postala potrošniška menjalnica in kot taka izgubila svojo »moč spreobrnjenja«

v življenjih ljudi.

Morali smo se pokesaati in se vrniti k poslanstvu, ki nam ga je dal Gospod. Poslanstvo naše župnije je da dosežemo izgubljene ljudi in jim pomagamo, da postanejo učenci, učencem pa pomagamo  postati učenci, ki rastejo. Z drugimi besedami, cerkev iz grešnikov za grešnike na poti k svetosti.

In s tem ko smo zanemarjali svoje poslanstvo, smo slabo služili obojim, tako izgubljenim  kot  ljudem, ki so že bili v vrstah. Kadar je evangelizacija v ospredju in v središču, bolje služimo občanom in župljanom.

Misijonstvo namreč obnavlja Cerkev krepi vero in obnavlja identiteto, daje novo navdušenje in nove motivacije. Vero krepimo s tem, da jo dajemo naprej. Nova evagelizacijakrščanskih narodov bo našla navdih in oporo v prizadevanju za vesoljni misijon.

V nekaj pičlih letih ja najino razmišljanje in čutenje o pogledu na način vodenja župnije naredilo obrat za 180 stopinj. Predvsem sva sklenila kljubovati statusu quo in spremeniti kulturo. Načrtno sva začela stvari delati drugače. Bistvana sprememba pa je bila v osredotočenosti. Postala sva zahtevna d cerkvenih ljudi in začela iskati izgubljene.

In to…. Je pomenilo, da se bo veliko cerkvenih ljudi zares razjezilo

Vse kar sva do zdaj povedala je nekako samo uvod v najino zgodbo in to, kar se je zgodilo nama. Preprosto zanimivo je hoditi na konference, brati priročnike ali zgolj posedati in razglabljati o tem, kaj bi želeli narediti. Nekaj povsem drugega je nekaj narediti. Nisva se zavedalav kakšen čas kofliktov sva zakorakala.          /se nadaljuje/.

+ Alojzij Kraškovic

Jaz sem pot…pravi Jezus. Vse naše življenje je iskanje resnice. Nekaj drobcev nam je uspe najti, mnogo pa je ostane zakrite vse življenje. Zakaj bi človek omejeval samega sebe in veroval  samo v tisto resnico, ki jo more sam v tem življenju doseči…?

Spominjajo se ga: Andrej Pirnat z družino, Tatjana in Pavel Cigale, Černič Franc z družino, Tone kraškovic z družino, Vilma Kraškovic – Petrina z družino, Malnarjevi, Matjaž Darko z družino. Bog povrni.

+ Alojzija Škarja

So darovali in se je spominjajo: družina Adamič, družina Zakrajšek, Karmen Fabijan z družino, Robert in Alojzij Zupančič, sinova Janez in Marko z družinama, Malnarjevi, Boštjan Repar z družino, družina Glavan iz Škrilj, družina Brglez iz Škrilj, družina Škarja iz Šentruperta, družina Strle – Veliko Mlačevo.

Naše slovo od rajnih je resno nikakor pa ne brezupno. Doživljamo ga z apostolom Pavlom, ki je zapisal Hvala pa Bogu, ki nam daje zmago po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Ob slovesu naših rajnih naj nas preveva ta misel Pavla.

Postni čas – pričenjamo na pepelnico v sredo 14. februarja. Lepo povabim k sv. maši, ki bo zvečer ob 18 uri. Pri maši bo obred pepeljenja. Kristjan s tem obredom resno vstopa v čas duhovne priprave  na največji praznik Veliko noč. Ta dan je strogi post. Strogi post veže kristjana od 18 do 60 leta starosti. Vse pa nas veže navadni post ob petkih. Odpovemo se mesu in drugim prijetnim stvarem. Ta post veže od 14 leta do smrti.

Godovi in mašni nameni 12.2. – 18.2. 2024

pon. Feliks………..v zahvalo za rešitev pri delu, ob 18 uri

tor.   Kristina……..za + Jožica Hočevar, ob 7.3o zj.

sre. pepelnica..za naše molivce, ob 15.3o v DSOŠ

          za + Hilda Kraškovic, ob 18 uri

čet. Klavdij……..za + Cecilija Pincolič, obl. ob 18 uri

                                za zdravje v čast MB, ob 19 uri na Gum

pet.  Onezim…..za + Dušan Gruden, obl. ob 18 uri

sob.  Silvin……….za + Anton Korevec, obl. ob 18 uri

ned. postna…….ob 8 uri za žive in mrtve farane

                                ob 10 uri v čast MB za srečno upokojitev

V sredo vabim na srečanje člane ŽPS ob 19 uri.

Ob petkih v postnem času bomo molili križev pot pred sv. mašo, ob nedljah pa ob 18 uri. Vabljeni.