Oznanila župnije Škofljica, 18.2.2024

 

SPOZNAVAJMO  NAŠA  ZAVETNIKA

Po smrti cesarja Twofila je leta 842 prevzela vlado pobožna cesarica Teodora; vladala je kot regentinja, namesto mladega sina Mihaela III. /rojen 839/. Njena desna roka je bil kancler Teoktist, pokrovitelj našega apostola Cirila. Pobožna cesarica je končala boj proti svetim podobam. Na cerkvenem zboru v Carigradu leta 843 je bila slovesno proglašena prava vera; krivoverski patriarh Janez, nasprotnik češčenja svetih podob je bil odstavljen. To je bilo prvo postno nedeljo dne 19 februarja 843. V spomin zmage prave vere nad zadnjim vzhodnim krivoverstvom se v vzhodni cerkvi prva nedelja v postu še zdaj praznuje kot »nedelja pravoslavja (pravovernosti)«.

Verjetno je, da je bil naš apostol Ciril že navzoč pri tem zmagoslavju prave vere v Carigradu. Tja je prišel leta 842/43. Morebiti ga je spremljala njegova mati. Stanoval je pri očetovskem  pokorvitelju kanclerju Teoktistu. Učil se je v dvorni visoki šoli v cesarskem dvorcu Magnaura blizu cerkve sv. Modrosti. Ko se je končal  stoletni verski boj, je v Carigradu zacvetela grška cerkvena in posvetna učenost.

Na dvorni visoki šoli so predavali največji učenjaki tistega časa. Kot Cirilova učitelja se posebej imenujeta Leon in Fotij, poznejši patriarh.

Nadarjeni Ciril se je z lahkoto učil in vztrajnostjo. Izobrazil se je v vseh tedanjih svetnih in bogoslovnih znanostih , posebno v modroslovju in bogoslovju. Nadaljeval je študiranje učenih bogoslovnih spisov sv. Gregorja in Nacianca in drugih globokih grških cerkvenih pisateljev. Poglobil se je v spise sv. Dionizija Areopagita. V srednjem veku so  vzhodni in zahodni bogoslovci zelo cenili te spise, prebirali so jih v šolah in po samostanih. O svetem Cirilu se pripoveduje da je nekatere znal na pamet.

Po zgledu svojega svetega zaščitnika Gregorja si je prizadeval , da bi napredoval v krepostnem, svetem, življenju. Sv. Gregor pripoveduje, kako je kot visokošolec v Atenah s svojim šolskim tovarišem sv. Bazilijem poznal samo pot v cerkev in v šolo; pot v cerkev in k sveti znanosti mu je bila najljubša. V cvetu mladosti sta sv. Gregor in Bazilij sredi razkošja in razbrzdanih tovarišev v strahu božjem živela tiho, bogosljubno življenje, podobna »osamljenemu  sladkemu  studencu v grenkih morskih vodah«; nista se dala zapeljati na slaba pota, marveč sta mlade prijatelje odvajala od hudega in jih navajal k vsemu dobremu. Sv. Greegor pripoveduje, kako je hrepenel, da bi na perutih svoje  duše vzletel z zemlje in sledil kralju Kristusu. O našam apostolu pripoveduje staroslovenska legenda, da njegov obraz ni kazal učenjaškega ponosa, marveč ponižno skromnost. Slabih tovarišev se je izogibal. Hrepenel je le po božjih rečeh in si prizadeval »da bi iz telesa izletel in z Bogom živel.«

Razumljivo je, da je bil naš apostol ljubljenec svojih učiteljev. Posebej se pripoveduje, da je ponosni učenjak Fotij ljubil skromnega, a bistroumnega Cirila. Še bolj ga je bil vesel  očetovski pokorvitelj  Teoktist. Ljubil ga je in mu vse zaupal, kakor sinu, dal mu je vse pravice v svoji hiši in oblast, da je mogel svobodno prijhajati na cesarski dvor.V tedanjem Carigradu je bilo veliko razkošja in razuzdanosti, posebno okoli cesarjevega dvora. A Ciril je ostal »čist in nedolžen, in kolikor ljubši je bil Bogu, toliko ljubši tudi ljudem«. Cesarica Teodora ga je poskušala pridobiti  za državno službo.

                                                                                          /se nadaljuje/.

 

VOJNA V NEBESIH

 

Živo se spominjam svojega prvega božičnega večera tukaj v župniji Jezusovega rojstva, še zlasti maše ob 16 uri. Podobno kot marsikje  je to tista maša, ki privabi največjo množico v letu, z veliko gosti in novimi obiskovalci, pa tudi oddaljenimi verniki.

Zborovodkinja, oseba, s katero ni bilo dobro zobati češenj je  (kot ponavadi) zamujala in bila očitno zmedena, medtem, ko se je pripravljala na podestu. Ko sem ji iz ozadja pomahal, da bi počasi začeli, mi je zadirčno odvrnila po mikrofonu: »Začela bom, ko bom pripravljena. » Izkazalo se je, da začetek ni pomenil začetek maše. Na moje začudenje smo namesto tega bili priča serenadi njene sedemletne hčerke na violini.

(Žal nikoli več ne bom mogel z užitkom poslušati pesmi »O, sveta noč«.)

Ko smo končno le začeli, sem vedel, da je nekaj narobe, a sem potreboval dolgo časa, da sem ugotovil, kaj. Kdo je zasedel prve sedeže?

V predverju se mi je po maši  približala ena od naših izrednih delivk sv. obhajila. Kriknila mi je v obraz. »Kar kri mi zavre, ko vidim to v cerkvi. S tem je imela v mislih mladega fanta oblečenega v črne kavbojke, ki je razkazoval svoje tetovaže in pirsinge, zares zanimivo barvo las in zdi se mi, da maskaro. Vsi, vključno z mladeničem, so jo slišali. Vesel božič vsem in prav vsem lahko noč. Sporočilo vseh naših »sodelavcev« je bilo zelo jasno – to je njihova cerkev in božični večer je bil namenjen le njim.

Nekateri cerkveni ljudje se zanimajo bolj zase, kot za izgubljene ljudi. A v naši župniji ni šlo le za to. Ne le, da se niso zanimali zanje, težko so jih sprejeli. Pri tem gre lahko za globoko brezkompromisen odnos in da bi mu oporekali, kaj šele, da bi ga spreminjali, ni samo težavno – tvegano je. Sprejti tisto poslannstvo, ki nam ga je dal Jezus, je nevarna reč.

Oddane maše:

Hbvaležen sem vam za mašne namene, ki jih omenjate duhovnikom ob mašni daritvi. Veliko mašnih namenov je za naše rajne brate in sestre. Med tednom duhovnik praviloma daruje le eno mašo na dan, če pa so pastoralni razlogi drugačni pa  (poročna, pogrebna, slovesnosti, ) lahko daruje tudi drugo mašo. Na škofijo sem oddal meše z sledečimi prošnjami: za + Anton Okoren x 9; za + Sandi Pene x 4; za + Nevenka Škufca x 7; za + Ana Toni x 1; za + Marija Poje x 3; za + Emilija Čebokli x 8; za + Roman Cerovešek x 1;  Jožica Hočevar x 2; Ignac Čebokli x 4; Anton Kolenc x 7; Jožica Marucelj x 7; Jože Boben x 7; in Jože Gale x 4. Za vse iemnovane imam še nekaj maš, da jih darujem v naši župniji. S tem pomagamo tudi drugim duhovnikom. Bog povrni.

 

 

Duhovne vaje za mlade – vodijo salezijanci

1.3. – 3.3. 2024  – Vrbje pri Žalcu

8.3. .- 10.3. 2024 – Pohorje I –  Ne sanjaj živjenja – živi sanje

15.3. – 17.3. 2024 Pohorje II – Ne sanjaj življenja – živi sanje  – Pridi s prijatelji!

NCNG + Antonija Zaman

Odveč in prazno bi bilo moliti za rajne, ako bi ne pričakovali, da bodo vstali in upali , da morejo rešeni greha večno živeti.

Radi se spominjajmo naših rajnih, naših znancev, prijateljev, dobrotnikov in se z molitvijo in hvaležnostjo obračaamo k Očetu v nebesih. S hvaležnostjo v srcu se spominjajo + Antonije: hčerka Stanka, sin Franci z družino; vnuk Robert Zaman z družino, Vnukinja Irena z možem Igorjem, pravnuka Kristjan in David z družino, Janez Hočevar iz Dobre – polja, Ivan Hočevar iz Dobre – polja.

Vsi, ki pričakujemo, da bodo mrtvi vstali, spremljamo svoje rajne z molitvami, z dejanji dobrote, da smo tako z njimi še naprej v osebnem stiku prijateljstva in pomoči. Hvala!

Čiščenje cerkve in okolice cerkve v letu 2023

Zaradi Kristusove žive navzočnosti cerkve ne krasimo z umetnim cvetjem, ampak z živim cvetjem, saj sta pristnost in minljivost bistvo cvetnega okrasja cerkve, prav tako pa z živim cvetjem iz narave vsaj malo zaznavamo letne čase in povezanst z naravo.

Sodelovali so: Petra Fleten, Karmen Vidmar – Krambereger, Irena Boh, Lara Javornik, Simona Javornik, Jožica Šipraga, Vida Kastelic, Karmen Vidmar Kramberger, Nika Vidmar, Veronika Kastelic, Marta Briški, Terezija Kastelic, Trtnik Tone, Trtnik Franc, Zagorc Betka, Zagorc Janez, Ščavničar Tomaž, Bekš Ljubo, Jože Škrabec, Buh Miroslav,  Buh Ana, Kraljič Angelca, Lučka Jerebic, Imre Jerebic, Franc Golobič; Andreja Gale, Barbara Gale, Veronika Gale, Ana Gale, Mimi Henigman, Darinka Golobič,  Cirila Kočar, Nace Kek, Barbara Gale, Veronika Gale, Andreja Gale, Ana Gale… (se nadaljuje).

Vabilo

Na redno srečanje, ki se bo vršilo v sredo 21. fabruarja 2024 po večerni maši ob 18.3o uri v zakristiji. To vabilo je namenjeno vsem članom župnijske Karitas Škofljica. Spored vam bo poslan po pošti.

Godovi in mašni nameni 19.2. -25.2. 2024

pon. Konrad……….za + Jože Nose, obl. ob 18 uri

tor.    Jacinta……..za ++ priporočene v molitev – ni doma maše

sre. Peter………..za + Alojzij Kraškovic, 30 dan, ob 18 uri

čet.    Maks……….za + Antonija Zaman, 7 dan, ob 18 uri

                               za ++ starše Gajšek, ob 19 uri na Gum.

pet.  Polikarp……za ++ Bolta, ob 18 uri

sob.  Matija………za + Alojzija Škarja, 30 dan, ob 18 rui

Ned. 2 postna…..ob 8 uri za žive in mrtve farane

                               Ob 10 uriza + Anton Bratkovič, obl.