Oznanila župnije Škofljica, 25.2.2024

 

ZAKAJ NE,  JOGI!

 

Izraz joga pomeni »vpreči, držati čvrsto, privezati, zediniti, isto časno pa pomeni tudi »konjsko vprego«. Razumemo jo lahko kot nekaj kar ponazarja vpreganje in krotenje čutil, ali pa kot zlitje z Absolutnim ali brahmanom, ter zedinjenje s samim seboj, kar je tudi glavni cilj same joge. Joga označuje disciplino telesa in uma, ki želi doseči popoln nadzor in umiritev uma ter čutil, da bi lahko prišlo do stanja čiste transcedentalne zavesti.

Joga je povsem pelagijanska: milost iz nje je v celoti izključena. Ni sledi o kakršnem koli odnosu, kakršni koli odprtosti do drugega, gre za monadično izolacijo. Jogo bi lahko opredelili  tudi kot proces samopobožanstvenja. V njej ni prostora za nobeno ljubezen: ne za karitas, ne za eros ne za božanski agape, vse so metafizično izključene. Samkhya-joga je s svojim izključevanjem  milosti in ljubezni v zvestobi svojim koreninam, korenito nasprotna krščanstvu. Joga ne pozna pojma greha, kakor tudi pelagijanizem ne, zato je razumljivo, da vnaša zmedenost v duše krščanskih vernikov, ki jo prakticirajo, še posebej v odnosu do zakramenta sprave. Vedno je usmerjena k svojemu končnemu cilju, stanju duha (puruse), ki se imenuje kaivaliya in označuje stanje  absolutnega, odrešenje, osvoboditev, sinonim za (mokšo). V kaivalyi purusa počiva sama v sebi kot čista zavest. To je končni cilj joge. Joga je inicijacijsko strukturirana. Za njo velja kakor za vse filozofske sisteme in vsa trdicionalna znanja ter umevanja na Vzhodu, da se prenaša iz roda v rod. Praktično znanje o jogi se nikoli ne prenaša preko knjig ali javno, marveč samo z neposrednim stikom /kontaktom) učitelja (gu-ru: tisti ki vodi iz teme v svetlobo) in učenca. Učenec se popolnoma podredi svojemu guruju, svojega guruja obožuje kot boga, pri čemer se ustvarja nezdravi odnos navezanosti na osebo. Tak podložniški odnos učenca do guruja ugaja sugestiji in avtosugestiji.

Joga na Zahodu

Ponekod na zahodu je razširjen pojem »krščanska joga«; pod njim kopičijo vse mogoče. Pod tem pojmom običajno mislimo na prevzemanje nekih elementov iz joge ali njeno pokristjanjenje, in še marsikaj drugega. Najprej je potrebno reči, da beseda joga obstaja več kot 5000 let, da je navdihovala velike ume preteklosti in da ima tudi danes velik vpliv, ne samo na Vzhodu, ampak vse več tudi na zahodu. To je zadosten razlog, da se resno preuči in sooči s krščanstvom, ki ima poslanstvo, da zajame in prežme ves svet.

Cilj pri jogi (kakor tudi pri transcedentalni meditaciji) ni doseči  »popolno zdravje kakor trdijo jogiji, temveč priti do duš učencev, da bi jih vključili v hinduizem. Joga se kaže kot odrešenjska alternativa »ozki poti« krščanstva. Zahodnjakom razširja zavest in jih pripravlja na novo poganstvo. V tem dosega zavidljive rezultate. Guruji zastopajo enotno mišljenje, da je filozofija joge enako pomembna kakor tudi položaji telesa in tehnike meditacije. Še več, guruji vztrajno ponavljajo, da se morajo vse tri tehnike: meditacija, tehnike dihanja in položaji telesa vaditi skupaj in tako jih ( v paketu) tudi poučujejo. Jogijske vaje niso prlagojene za ohranjenje telesne kondicije, ampak za prerazporeditev kačje energije (kundalini) znotraj telesa, z namenom doseči božanstvo – povezovati se z bogom brahmanom, kar je tudi pravi namen joge. Tudi najpreprostejši hindujec bi znal povedati, da v jogi ne osbstajajo samo fizične vaje. Vse so samo v službi njenih duhovnih ciljev. Vojaki ne telovadijo  zato, da bi prišli do dobre kondicije ali do lepega izgleda, marveč, da bi se pripravili na boj v vojni, ravno tako se jogiji  posvečajo jogi, da bi prišli do dobre kondicije, amapk zaradi povezanosti z bogom.

                                                        /se nadaljuje/.

NEVARNA REČ

 

Vse, kar sva do sedaj povedala, je nekako samo uvod v najino zgodbo in to kar se je zgodilo nama. Preprosto in zanimivo je hoditi na konference, brati priročnike ali zgolj posedati in razglabljati o tem, kaj bi želeli narediti.

Nisva se zavedala, v kakšen čas konfliktov sva zakorakala. Težko je ostati osredotočen na tiste, ki jih ni tam (kot recimo na izgubljene). Nek drug pisec zna to bolje ubesediti od naju: »Ljudi, ki jih moramo doseči, ni v naši bližini, da bi nam povedali kaj potrebujejo. Ljudje, ki se ne čutijo dobrodošle, niso prisotni, da bi nam povedali zakaj. Ti ubogi, ki se ne čutijo doma v naši župniji, preprosto ostanejo na obrobju.«

Obstajajo tudi drugi razlogi za to, da se župnija ne ukvarja z evangelizacijo:

  • sredstev je malo in so že porazdeljena
  • vsi v župniji imajo veliko dela. Iskanje izgubljenih ni na nikogaršnjem seznamu nalog in vedno se najde kakšna druga težava ali dobrodelna akcija, ki ukrade morebiten prosti čas, ki ga imajo zaposleni sodelavci in prostovoljci
  • od izgubljenih postanemo ločeni. Prijatelji cerkvenih ljudi  so cerkveni ljudje. Zelo podobno razmišljamo in se družimo. Enako se izražamo in imamo podobne vrednote. Govoriti z ljudmi zunaj cerkve zahteva več truda.
  • neudobno in zastrašujoče je, da bi poskusili to storiti. Veliko sodobnih katoličanov nima nobenega znanja ali strategije; ne vedo po kateri poti naj gredo, da bi to uresničili. In kar smo morda videli pri drugih verskih skupnostih, je za nas lahko neprivlačno , celo žaljivo.

                                                        /se nadaljuje/.

Moje poslanstvo v župniji /2.3. ali 16.3. 2024/

Urad za laike  vabi na srečanje pastoralnih sodelavcev – pevce, delivce obhajila, katehete, krasilke, zakristane, ključarje, bralce, sodelavce Karitas v Zavod sv. Stanislava – Šentvid. Pričetek ob 9 uri konča se ob 13 uri. Krajši uvod in nato delavnice po skupinah. Prijavite se župniku.

Čestitamo – Čestitamo

Z odlokom  in na predlog , generalnega tajnika ŠK Ljubljana je bila imenovana v svet škofijske Karitas Lj. ga. Marija Kraškovic za dobo petih let. Naj vaše delo spremlja obilen božji blagoslov.

                                                                              Nadškof Stanislav

ČISTILNA AKCIJA – 23.3.2024

Čistilna akcija bo v soboto 23.3. 2024. Dobimo se ob 8 uri pred cerkvijo sv. Cirila in Metoda. Seboj prinesite delovno orodje – grablje, škarje, vile, lopate in dobro voljo za skupno delo in ohranitev lepe in zdrave okolice. Vabljeni k druženju in pogovoru in postrežbi. Naj naš skupni prostor vabi in razveseljuje.

                                                         /župnik/

Čiščenje cerkve in okolice v letu 2023

Prav je, da so oboltarju ne le sveče in križ, ampak tudi rože, ki ponazarjajo, da je naše življenje darovanje in naš cilj večno življenje, kjer bomo po besedah Tertulijana »Kristusovi cvetovi«. Cvetlični okras je v službi duhovnega sporočila in krepitve pobožnosti vernikov: pri tem so sodelovali – Imre Jerebic, Lučka Terezija Jerebic, Darinka Golobič, Mimi Henigman, Cirila Kočar, Ana Gale, Andreja Gale, Stane Kočar, Darinka Golobič, Mimi Henigman, Veronika Gale, Barbara Gale, Ana Gale, Andreja Gale, Hrovat Rozi, Hrovat Neđža, Tancek Klavdija, Hrovat Zlato, Debevec Darja, Miklič Janja, Bedenčič Meta, Samec Simona, Tancek Klavdija, Okoren Brigita, Loredana Colautti, Božič Branko, Božič Mateja, Smole Marjan, Tancek Sara, Tancek Klavdija, Javoršek Matic, Javoršek Mateja, Samec marija, Mustar Nika, Luka, Tancek Klavdija, Tancek Elizabeta, Miklič Janja. Vse sodelujočim Bog plačaj.

Godovi in mašni nameni 26.2. – 3.3. 2024

pon. Branko…….za + Marija Povše, ob 18 uri

tor.   Gabrijel…… za + Jože Boben, ob 7.3o zj.

sre. Roman……..Ana in Alojzij Podpečan, ob 18 uri

čet.  Danijel……..za + Jože Anžič, obl. ob 18 uri

                              za + Joža Repar, Gum, ob 19 uri

pet.  Albin……….za + Anton Pečjak, ob 18 uri – križev pot

sob.  Neža……….za duh. in red. poklice, ob 7.3o zj.

                               za + Jeglič Marina, ob 18 uri

Ned.  3post………ob 8 uri za žive in mrtve farane

                               Ob 10 uri za + Marija Hribar, obl.

V nedeljo bomo molili križev pot na Gumnišču ob 18 uri. Mladi starši pridite tudi s svojimi otroci. Pripravi ga komisija za litrgijo.

Na četrto postno nedeljo bomo poromali na Tabor – Podbrezje!