Oznanila župnije Škofljica, 10.3.2024

 

SPOZNAVAJMO NAŠA ZAVETNIKA

 

Cirilov pokrovitelj je naredil lep načrt in ga predložil Cirilu: »Tvoja lepota in modrost me je tako očarala, da te srčno ljubim. Imam duhovno hčer, kateri sem krstni boter, lepo in bogato in imennitnega rodu. Če hočeš, ti jo bom dal za ženo. Od cesarice pa boš prijel visoko čast in knežjo službo, a pričakovati smeš še več; v kratkem bi mogel postati vojvoda (strateg).« Ciril je odgovoril: »Visoka je ta služba, za take, ki po njej hrepene, meni pa ni nič večjega kakor učenje, s katerim hočem zbirati učenost in iskati časti in bogastva pradedov.« Podobno je njegov vzornik Gregor nekdaj pel, da je dika znanosti edina njegova ljubezen.

Teoktist je uvidel, da svojega dragega varovanca ne bo mogel pridobiti za svetno službo. Zato ga je skušal pridobiti vsaj za cerkveno službo, da bi kdaj vsaj kot cerkveni dostojanstvenik služil domovini. Šel je k cesarici in ji poročal o dragem varovancu, ki je zbujal toliko pozornost cesarskega dvora in svojih učiteljev. Zelo značilno je govoril: »Ta mladi filozof ne ljubi tega sveta. Glejmo vendar, da ga ohranimo v naši družbi, dajmo ga posvetiti v duhovnika in dajmo mu službo  patriarhovega knjižničarja pri cerkvi sv. Modrosti, da ga vsaj tako obdržimo v naši bližini.

Kancler Teoktist je brez dvoma že opazil Cirilovo namero in nagnjenje k redovniškemu življenju in se je bal, da se bo njegov varovanec umaknil v samostansko samoto. Naš apostol je res vzljubil  sveto samoto. Med carigrajskimi  menihi je našel mnogo svetih mož; med njimi je iskal duhovnih vodnikov in svetovalcev. Bistri mladenič je videl, koliko pokvarjenosti je v višjih krogih in v državni upravi. Videl je, kako pokvarjenost  sili celo v Cerkev, ki je bila vklenjena v  zlate verige državnega suženjstva. Opazil je, da so samostani glavno zavetje ljubiteljev  poštenosti, pobožnosti, vere in verske svobode. Vleklo ga je tja v samoto, kakor nekdaj njegovega vzornika  sv. Gregorja.

Okoli leta 847 je Ciril dovršil študije na carigrajski visoki šoli. Teoktistov načrt se je toliko posrečil, da so Cirila posvetili za duhovnika. Nastavili so ga za patriarhovega knjižničarja pri cerkvi sv. Modrosti, kot patriarhov knjižničar je bil varuh knjig in arhiva. A bil je nekako  obenem tudi nekak patriarški tajnik s pravico glasovanja v cerkvenosodnih stvareh. Plaha duša mladega duhovnika je bila vsa zbegana po skrbeh  visoke službe in svetem strahu duhovskega stanu.

Pri svojem vzorniku sv. Gregoriju ni našel opore za novo službo, marveč še pobudo za beg v samoto. Sv. Gregor je namreč zbežal v samoto, ko je bil na pol prisiljen  posvečen v duhovnika. Ustrašil se j vzvišenosti duhovskega stanu. Cirila so po vrh tega strašile tudi  visoke cerkvene službe, ki je bila preveč  zvezana s posvetno in cerkveno bizantinsko vlado in zaradi tega tenkovestnemu človeku ni mogla biti prijetna. Po zledu sv. Gregorija je skrivoma zbežal v samoto  in se skril v nekem samostanu ob morju. Morski breg je bil zaraščen z gozdovi; samostanov je bilo mnogo. Zato je bilo mogoče, da se je Ciril skril, da so ga Teoktist in njegovi pomočniki več mesecev zastonj iskali.

Cirilove misli in čustva pred begom  in v samostanski samoti moremo uganiti, ako beremo, kako njegov vzornik sv. Gregor opeva svoja čustva, proseč Kristusa, naj ga varuje pod svojimi krljavskimi perutmi, da bi mogel živeti daleč od nadložnega sveta, samo na lahno se z nogami dotikati zemlje; poslušati božji klic in z neobteženim , neoviranim duhom postati sveti učenec skritega življenja v službi kralja Kristusa. Rad bi bil dušo potopil v svetle nebeške misli in se na perutih duha dvignil nad telo, da bi odmrl svetu in svet njemu. O da bi mogel  bežati pred posvetnimi  in telesnimi skrbmi in živeti samo Kristusu.                                       / se nadaljuje/

 

NEVARNA REČ

 

Kljub vsemu temu sva se začela premikati naprej.

V postu leta 2004, približno leto dni po najinem prvem obisku župnije Ricka Warrena, imenovane Saddleback, sva se odločila, da začneva uvajati nekaj tega, kar sva se naučila. V zadnji sezoni naših petkov Družinam prijaznih sva predstavila gradivo iz Saddlebakovega tečaja »101« za nove člane, ki opisuje Božje namene  za Cerkev: doseči izgubljene in vzgjati učence preko osredotočenja na slavljenje, prijateljstvo, hojo za Jezusom, služenje in evangelizacijo. Dobro se spominjava veselja, ki sva ga čutila po tistem prvem večeru.

Ironična ali morda logično je število obiskovalcev  programa silovito padlo, takoj, ko je postalo jasno, da to ni bila več zabava ali »obogatitev odraslih«. Nekaj ljudi je bilo užaljenih, drugi so odšli. V šestih tednih se je množica šeststotih skrčila na manj kot dvesto ljudi.

Naši ljudje niso bili vajeni izzivov, niso hoteli biti izzvani. Midva pa sva vpeljala zelo drzno sporočilo – verjetno prvikrat v naši župniji. To je s časoma razbilo tisto fasado, ki je tako pogosta v cerkvenem svetu: da so naši župljani skupina povsem predanih učencev, katerih krščanska formacija je popolna.

Eden od posebnih izzivov , ki sva jih postavila, je bil, da bi ljudje začeli služiti kot župnijski sodelavci in začeli skrbeti za izgubljene, ker je to osnovna in najočitnejša pot, da iz potrošnikov začnejo rasti učenci. Nekaj ljudi  se je dejansko prostovoljno javilo. Ni jih bilo veliko, kar ni bilo razveseljivo, a na tisti točki nisva niti imela nekega pravega načrta za to, kaj želiva, da ljudje počnejo, in nobene strategije, s katero bi jih usposobila za uspeh. Tako da se je to izkazalo za dobro.

Prepričala sva nekaj župljanov, da so nekajkrat na mesec začeli pozdravljati ljudi pri cerkvenih vratih in več drugih, da so nama pomagali odgovarjati na vprašanja in dajati informacije gostom. Sedeli so v šotoru  pred glavnim vhodom (ker nismo imeli nobenega drugega prostora za njihovo mizo). Najpogostejše vprašanje, ki so ga dobili je bilo: »Zakaj sedite v tem šotoru?

Preizkusila sva nove ambietalne elemente, na katere prej nisva niti pomislila. Preizkusila  sva različne glasbene zvrsti. Po maši sva začela nuditi prijateljstvo in gostoljubnost…    /se nadaljuje/.

 

NCNG + Ciril Škufca

Ne zadržujte me, ko je Gospod mojo pot osrečil! Odpustite me, da grem k svojemu Gospodu (1 Mojz 24,26). Spominjamo se ga in molimo zanj: žena Alenka, hči Andreja z družino, hči Mateja z družino, Stanka Herman z družino, Viktor Kovačič z ženo Jožico, družina Blatnik, Ani in Anton Trtnik, Minka Goršič z družino, družina Janežič iz Klanca, Fani Gruden z družino iz Klanca, Helena in Barbara, Marjan Matjaž z družino, Pečjakovi, Malnarjevi, Tone Kraškovic z družino, Trtnik Franc z družino, družina Marinčič, pevci  zbora sv. Cirila in Metoda, družina Škrabec, Marija in Simona z družino, Boh Leopold z družino iz Klanca,  Matjaž Milena z družino, Milka Jankovič, družina Iskra, družina Gale, družina Kastelic – Tišlerjevi, Darja Umek, družina Kovačič – Ravenska pot, družina Cimerman Martina in Jože Jurkovič, Jože Gruden z družino, Goršič Alojzij z družino, Anton Mušič z družino in družina Kraljič iz Klanca. Zemeljsko je zato tu, da obsevano z božjim soncem poraja nebeško: »Zakaj njih dela gredoo z njimi« (Raz,14,13).

Romanje Podtabor  – Brezje

Lepo vabljeni k molitvi križevega pota v župniji Podtabor. Odhod ob 14.3o izpred domače cerkve. Ob 15.3o je začetek molitve in zatem je še sv. maša. Potrudimo se, postni čas je!

Biti vesel v današnjem času – Beno Lavrih – jezuit

Prihodnjo nedeljo bo med nami pater Beno Lavrih. Spregovoril nam bo na temo: Biti vesel v današnjem času. Nagovoril bo nas pri obeh svetih mašah – ob 8 in ob 10 uri.

Pripravlja  – komisija za oznanjevanje in žup. Karitas.

 

Godovi in mašni nameni 11.3. – 17. 3. 2024

pon. Benedikt……..za + Ciril Škufca, 7 dan, ob 18 uri

tor.   Gregor………..za + Anton Kolenc, ob 7.3o zj.

sre. Evfrazija……..v dober namen, ob 15.3o v DSOŠ

                                 za + Franci Perovšek, obl. ob 18 uri

čet.  Matilda………  za + Sandi Pene, ob 18 uri

                                 za + Anton Okoren, ob 19 uri na Gum.

pet.  Klemen………za ++ Verbič – Goršič, ob 18 uri

sob.  Herbert……..za + Danijela Modic, 7 dan, ob 18 uri

ned. post. tiha…..ob 8 uri za žive in mrtve farane

                               ob 10 uri za + Anton Hosta , obl.

V sredo ob ob 19 uri bo srečanje za člane ŽPS – tema, ki je na sporedu je Glasba in petje v bogoslužju – izraz naše vere. Prpirpavi Veronika. Spored dobite po e pošti.

Vabljeni k maši v postnem času med tednom. Zdaj je čas milosti, zdaj je dan rešitve.

V nedeljo bomo križev pot molili  v podružnični cerkvi na Gumnišču ob 18 uri. Vabljeni