DRUŽINA IN

NEDELJSKA  MAŠA

 

Bog je videl, da je vse dobro kar je ustvaril in je »počival«. Ta počitek mora posnemati njegovo ljudstvo. Bog ne nalaga Izraelcem slepo nekih zapovedi, marveč jih razloži predvsem v pomenu počitka – z socialnega in odrešenjskega vidika zgodovine odrešenja. Sobota je v Stari zavezi predvsem dan zahvale za ljubezen, ki jo je Bog razodel svojim otrokom v stvarjenju in velikih dogodkih zgodovine.

Nedelja je nov krščanski praznik, ni toliko zapoved počitka, kolikor predvsem zahvala za velik dan /velika noč/ v katerem se je začelo novo stvarstvo. Prvim kristjanom je nedelja pomenila veselo srečanje kristjana z brati, poslušanje božje besede in hranjenje z evharistijo. Nedelje kot praznika je bilo in mora biti v prihodnje življenjska potreba za vsakega pristnega kristjana.

Zapoved ima predvsem zdravilno vlogo spodbude in vabila posvečevati praznik, ali bolje, posvetiti  se ob srečanju s Kristusom v skupnosti z brati.

Tako kot v zgodnjem krščanstvu je tudi danes in bo še bolj jutri samoumevno, da kristjan brez evharističnega sestajanja, brez nedeljske maše, ne bodo mogli ostati kristjani. V prvih stoletjih krščanstva je bil zanje kristjan tisti, ki je hodil k evharističnemu slavju, k nedeljski maši. Kristjan ne more biti kristjan če se ne zbira z drugimi kristjani pri Gospodovem slavju, če ne posluša božje besede in ne obhaja evharistije. Saj prav evharistije oblikuje krščansko skupnost, Cerkev.

Kot zdrava celica  družbe so ozdravili takratno bolno in pokvarjeno družbo – v moči evharistije in nedeljske evharističene daritve. Kristjani so nasprotovali poganskim navadam, ki so bile nezdružljive s krščanstvom: brez pridržkov so obsojali ločitev, zavračali mnogoženstvo in kategorično obsojali splav. V moči nedeljske evharistije so s svojim življenjem bili kvas in sol takratni poganski družbi, ki so jo postopno spremenili.

Zgodnje krščanstvo je zelo vplivalo na takratno družinsko življenje in zakon, kar je zgled in izziv tudi danes. Že Tertulijan (okoli leta 180 po Kr.) je svaril pred porokami s pogani in opozarjal na težave, ki iz tega izhajajo: »Soprog hoče narediti pojedino  na dan, ko se kristjani postijo. Kako bo dopustil, da bo žena vso noč z doma, da bi se žena udeležila praznovanja velike noči?…

Kdor je deležen evharističnega kruha, bo lažje delil vsakdanji kruh v vseh oblikah. Obhajanje in uživanje evharistije bo s Kristusom gradilo zakonsko, družinsko in župnijsko skupnost ter hkrati omogočalo, da bodo zakonske, družinske in župnijske skunosti sol in kvas v okolju v katerem živijo.

Dober del človeštva tudi danes živi nedeljo kot praznik – velike noči. Nedelja z evharstičnim slavjem  je velik Gospodov dar in je zelo pomembna za pravilno dojemanje smisla našega življenja posameznika, zakoncev in družinske skupnosti. Nedelja je spomin preteklosti, uresničevanje sedanjosti in že obhajanje prihodnosti.

Evharistični kongres je bil v Celju 13.6. 2010 – se ga spominjamo?

V nedeljo, 9. junija 2024, bomo Slovenke in Slovenci na referendumu odločali tudi o možnosti uzakonjenja samomora s pomočjo in evtanazije. Slovenski škofje smo v izjavi, podpisani skupaj z drugimi verskimi skupnostmi, že pojasnili, da je vsako dejanje, s katerim namerno končamo svoje življenje ali življenje drugega, »tako z etičnega kot verskega vidika nedopustno, uvajanje možnosti samomora s pomočjo pa pomeni družbeno odpoved skrbi za najbolj ranljive«. Vse državljanke in državljane še enkrat spodbujamo, da kot narod resno razmislimo o dolgoročnih posledicah, ki čakajo našo družbo v primeru uzakonjenja takšnih praks. Gre za poskus uvedbe nove družbene ureditve, v kateri bodo na dolgi rok vedno bolj cenjeni zdravje, mladost in predvsem produktivnost, na stran pa bodo postavljeni vsi ranljivi in bolni. Po krščanskem razumevanju je jemanje človeškega življenja vedno posebej težak, smrtni greh. Kdor takšne zakone uvaja, podpira ter izvaja, lahko nosi celo večjo krivdo od posameznikov, ki bi se odločili za asistirani samomor. Kot prepoznava tudi naša ustava, je človekovo življenje nedotakljivo. Katoličani bomo zato na referendumu glasovali proti. To bo resnični glas sočutja in glas proti uveljavljanju krivične zakonodaje, ki bi ogrozila dostojanstvo najranljivejših v naši družbi.Vsakega človeka spremlja strah pred trpljenjem, posebej ob koncu življenja. Vendar odgovor na ta strah ali na trpljenje bolnih in ostarelih ne more biti uvajanje možnosti samomora, temveč krščansko razumevanje, da je človeško življenje nedotakljiv Božji dar, pospeševanje družbene solidarnosti ter hitrejši razvoj paliativne medicine.

Vabilo študentom

Dekan TF spodbuja mlade k vpisu na teološko fakulteto. Mladi, ki so že odločeni, da jih zanima npr. jezik ali kaj drugega na FF, lahko vpišejo kot drugo smer tudi teologijo in s tem pridobijo zase in za sodelovanje v župniji dodatne kompetence. Predvsem so ti primerni za katehete, saj imajo pedagoški študijski program na drugi stopnji. Vabljeni mladi.

Devetarjem

Vsem, ki danes končujete veroučno šolo čestitamo za vztrajanje in zvestobo krstnim obljubam. Želimo, da bi zaključek devetletke za nikogar ne pomenil prelom z dosedanjim verskim življenjem ampak nov korak v smeri vedno bolj osebnega in zavestnega odločanja za življenje po veri. Upam, da se v jeseni vidimo tudi pri mladinskih srečanjih.

Maše  med tednom

Že več let imamo sv. maše v mesecu juniju, juliju in do sredine avgusta ob 20 uri. Tako bo tudi letos. Žačeli bomo prihodnji teden z 3.6.

Romanje bolnikov na Brezje  /15.6. 2024/

Pomagajmo bolnim bratom in sestram  na srečanje . Sv. mašo bo daroval ljubljanski nadškof Stanilav Zore. Spored bo potekal od 9 ure naprej, ob 10 uri bo sv. maša , med mašo bo tudi maziljenje. Prilika bo tudi za sv. spoved na raznih krajih, obhajali bodo duhovniki po vsem prostoru

Peš romanje na Brezje

Romanje bo potekalo v noči iz 21.6. – 22.6. v zahvalo za študijsko leto. Ni to romanje samo za študente temveč tudi za druge, ki želite peš na Brezje. Več o tem romanju najdete na www.katoliskamladina.si . Pogumno na pot.

Godovi in mašni nameni 3.6. – 9.6. 2024

pon. Karel………..za + Ivan Strgar, obl. ob 20 uri

tor.   Kvirin……..  v dober namen, ob 7.3o zj.

sre. Igor………….za + Jože Gradišar ml. ob 20 uri

čet.    Norbert…..poljska za Gor. Bl in Drennik, ob 19 uri

                             za + Alojzija Škarja, ob 20 uri

pet.   Srce Jez……za ++ Trtnik, ob 20 uri

sob.   Srce Mar…za + Alojzij Kraškovic, ob 20 uri

ned.   10 nav,ned. ob 8 uri za žive in mrtve farane

                                 ob 10 uri za + Angelca Godec, obl.

 

V sredo pred mašo molimo po namenu sv. očeta. Vabljeni.

 

Ob delavnikih bodo maše odslej ob 20 uri. Vabljeni!

 

V sredo bomo pol ure pred sv. mašo molili po namenu sv. očeta.

 

Romanje bolnikov na Brezje bo letos  v soboto 15.6. . Sv. maša bo daroval ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Vabljeni.