Naj slavi božje ljudstvo Gospoda!

VABILO  NA  50-LETNICO  MAŠNIŠKEGA   POSVEČENJA

 

Hvaležni Bogu in Mariji Pomagaj bomo skupaj praznovali slovesnost zlate maše v cerkvi sv. Cirila in Metoda na Škofljici v soboto, 29. junija 2024, ob 18. uri.

Vabljeni vsi župljani, kdor more naj se pridruži tudi v narodni noši, da bo še bolj svečano.

Po končani zahvalni daritvi bomo skupaj praznovali pod šotorom, kjer bo veselo, prijetno in zabavno. Poskrbljeno bo za hrano in pijačo, ne bo manjkala niti prijetna glasba. Prinesite le dobro voljo.

Gospodinje pa prijazno naprošamo za kakšne sladke dobrote.

                                                      Hvaležni župnik Jože Tominc s pripravljalno ekipo

Misli  ob praznovanju

 

Daritev bodi ti življenje celo – izredno pomembno sporočilo svete maše je v njeni daritveni naravi: Sv. maša je posedanjena Kristusova daritev življenja Bogu Očetu za naše odrešenje, je zakramentalno ponavzočenje zgodovinske daritve na križu. To je ena sama daritev nebeškemu  Očetu.

Jezusova daritev na križu  ni zahteva Očeta, ampak osebna odločitev Kristusa samega, da bo na tak način pokazal  ljubezen do konca za odrešenje ljudi.

V to darovanje želi Kristus vklučiti vsakega človeka in sicer na različne načine. To nam govori, da je tudi naše življenje ustvarjeno in nam darovano  zato, da bi postalo in bilo daritev. Lahko bi rekli, da za nas ljudi velja: zares imamo samo to, kar podarimo; kar pridržimo zase, izgubimo.

Izredno bogat vidik obhajanja svete maše je zahvala in slava Očetu. Že sama beseda evharistija pomeni zahvala. Človek je ustvarjen , da slavi in časti Boga, svojega Gospoda, in mu služi ter Odrešeniku omogoči, da ga za večno sprejme k sebi. Od Boga prihajamo in k  njemu gremo.

In naše življenje naj bi bilo prej kot kaj drugega zahvala in slava Boga. Človek je zato ustvarjen da daje  slavo in čast Bogu z vsem svojim življenjem – v družinskem , zakonskem, poklicnem , duhovniškem ali redovniškem življenju.

Sveta maša je pogovor. Enkrat govori duhovnik, nato zbrani verniki kot celota, včasih kot posamezniki, celo Bog se »oglasi« in to na različne načine. Sv. maša ima na sebi zgradbo dialoga, pogovora. Od prvega Gospod z vami, do zadnjega  – Pojdite v miru je en sam dialog. Mi govorimo in Bog govori.

Otroci nas potrebujejo.

Ta akcija je namenjena zbiranju sredstev za nakup šolskih potrebčin za socialno ogrožene otroke v Sloveniji. Lani smo pomagali 12.964 socialno ogroženim otrokom po vsej Sloveniji.

Naj navedem eno izmed številnih stisk: Pomagamo tudi otrokom velikim družinam. Ponudimo jim tudi šolske potrebščine. Prišla je mama z petimi otroki  – šoloobveznimi. Najstarejši je v srednji šoli, eden pa je s posebnimi potrebami. Samo oče je v službi, mama skrbi za dom  in otroke. Ko smo ji ponudli več zvezkov, jih sprva ni želela sprejeti. Rekla je da zvezke porabijo  do zadnje strani in jih ne potrebujejo veliko. Dajte mi raje en šilček, da bodo lahko šilili barvice, ki pa jih že imajo, je skromno rekla. Na koncu je le sprejela nekaj zvezkov, pa tudi barvice in šilček.

Mašniško posvečenje v letu 2024

Ljubljanska nadškofija – Matjaž Venta, roj. 6.junija 1980. iz župnije Dob. Mašniško posvečenje bo prejel v  Ljubljanski stolnici 29. junija 2024 ob 9 uri. Vabljeni v stolnico še posebej mladi in družine.

Vpis v bogoslovno semenišče

Propedevtično obdobje je čas preverjanja in utrjevanja odločitve za duhovništvo, spoznavanja samega sebe in postavljanja temelja duhovnemu življenju. Ta priprava poteka v župniji Šmarje pri Jelšah, traja eno leto in ga vodi duhovnik dr. Janez Kozinc.

Godovi in mašni nameni  24.6. – 30.6. 2024

pon.  Janez……….maša za domovino , ob 20 uri

tor.    Viljem…….za ++ priporočene v molitev, ob 7.3o zj

sre. Ciril……….za + Marija Poje, ob 20 uri

čet.     Ema……….za ++ starše Markič, ob 20 uri

pet.     Hotimir….za + Ciril Škufca, ob 20 uri

sob.    Pet in Pavel…Bogu  v zahvalo in Mariji Pomagaj, ob 18 uri

ned.    13 ned……ob 8 uri za žive in mrtve farane

                               ob 10 uri za + Anton Kolenc

Na dan državnosti /25.6/  je prav, da izobesimo slovensko zastavo.