Category: Češčenje

Spored češčenja v soboto 14.10.2023

8.00 — 9.00 — Gumnišče, Zalog, Drenik, Gorenje Blato in Glinek 9.00 —1o.00 sv. maša – daruje Bojan Korošak 10.00 — 11.00 Klanec, Primičeva, Ob potoku, Kočevska 11.00 — 11.3o — prvi, drugi, tretji in četrti razred 11.3o — 12.00 — peti, šesti, sedmi, osmi in deveti razred 12.00 —...

Spored češčenja ob božjem grobu

8.oo Gumnišče, Glinek, Dole 9.oo Škofljica 10.oo Lanišče, Reber, Pleše 11.oo Blato, Zalog, Drenik 12 – 15 ure se prekine 15,oo otroci 1 – 4 raz 16.oo otroci 5 – 9 raz. 17.oo razne skupine  

Češčenje sv. Rešnjega Telesa

Spored češčenja svetega Rešnjega Telesa v soboto, 15.10:   od 8. do 9. ure Gumnišče, Zalog, Drenik, Gorenje Blato; ob 9. uri bo sv. maša; od 10. do 11. ure Klanec, Primičeva, Ob potoku, Malnarjeva, Pod hrasti; od 11. – 11.3o veroučenci od 1. do 4. razreda od 11.3o. –...