Category: Odrasli skavti

Izdelovali smo butarice

Odrasli skavti se že nekaj let skoraj tradicionalno zberemo in pred cvetno nedeljo skupaj izdelujemo prave slovenske butarice. Skupaj z nami so vedno tudi naši otroci, ki z zanimanjem sodelujejo in nam pomagajo. Že zgodaj zjutraj smo v gozdu nabrali vse potrebno zelenje: leskove veje, mačice, reso, bršljan doma pa...