Molitev za uspeh misijona

MOLITEV ZA SVETI MISIJON V NAŠI ŽUPNIJI

 

Vsemogočni večni Bog!

 

Častimo Te in se Ti zahvaljujemo, ker si večna Ljubezen,

ker si nas ustvaril in po Kristusu odrešil. Hvala, ker si

vedno z nami in nikdar nismo sami!

 

Tebi izročamo in posvečamo vse,

kar smo in kar imamo.

 

Ponižno Te prosimo za sveti misijon v naši župniji,

da bi po navdihih Svetega Duha obrodil v nas,

zlasti v naših družinah, čim več duhovnih sadov.

 

Dobrotljivo varuj našo mladino pred vsem hudim

in ji pomagaj, da se dobro pripravi na življenje

 in odgovornosti. Iz njenih vrst milostno

obudi nove duhovne poklice.

 

Vodi naše matere, da bodo – po vzoru svete

Božje Matere Marije – dobre žene svojim možem

in skrbne vzgojiteljice svojim otrokom.

 

Spremljaj naše očete, da bodo

 – po vzoru svetega Jožefa –

ljubeči možje svojim ženam,

svojim otrokom pa trdna opora v veri

in spolnjevanju Božje volje.

 

Blagoslavljaj in poživljaj bolne, trpeče, ostarele

in vse naše župnijsko občestvo, da bi bili

kot oaza miru in svetosti življenja ter luč, sol in kvas …

 

Naj se zvesto udeležujemo svete maše

in redno molimo, da bomo rasli v ljubezni do Tebe,

Evharistije in Marije in tako črpali moč za delo

 in pomoč drugim.

 

Naj tako – kot zvesti kristjani in kleni Slovenci

– pogumno pričamo zate, nekoč pa dosežemo

večno blaženost v nebeškem kraljestvu!

 

Gospod, ostani z nami – in ne dopusti,

da bi se kdaj ločili od Tebe!

 

To Te prosimo po našem Gospodu

Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v

občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.

 

Sveta Družina, varuj nas!

Slovanska blagovestnika,

sveta brata Ciril in Metod,

prosita za nas!