Podružnica Gumnišče

Cerkev sv.Duha na Gumnišču

Cerkev se prvič omenja v listinah leta 1526. Zgrajena je bila v gotskem slogu. Valvazor jo omenja med šmarskimi podružnicami. Leta je 1685 je bila obsežno prezidana.

Glavni oltar je verjetno nastal v letu 1686. Izdelal ga je muljavski mojster Jernej Plumberger.

 

 

 

 

 

 

Leta 1769 je ladja cerkve dobila obok. Zvonik je bil prizidan in kasneje še nadzidan.
V drugi polovici 19. stoletja je cerkev dobila nov obok, nov stranski oltar in prižnico, novo bandero, nove klopi, cementni tlak, in nov oltar lurške Matere božje.

 Križev pot je ekspresivno delo iz začetka 19. stoletja. Spomladi 1998 je bil v celoti obnovljen.

Vir slike: Wikipedija

Vir za besedilo: Cerkve v Občini Škofljica, Stane Kočar,Turistično društvo Škofljica