Podružnica Lanišče

Kraj Lanišče se po sedaj znanih virih prvič omenja 29. oktobra 1228 v zvezi s šmarsko župnijo, ko je Wluingus “plebanus de Harlant” priča v pismu, s katerim potrjuje patriarh nakup posestvev s strani gornjegrajskega samostana. Freske slogovno umeščajo cerkev v 20. leta 15. stoletja. Tudi to cerkev Valvazor našteva kot šmarsko podružnico.
V 18. stoletju so popravili cerkvene zidove. V 19. stoletju so popravili cerkveni stolp in v sredini stoletja je cerkev dobila dva stranska oltarja.

1968 je bila cerkev restavrirana. Freske v treh plasteh so bile odkrite leta 1954 ob popravilu cerkvene strehe. Prizor Uršuline smrti je prva freska v Sloveniji na katerih je upodobljena pokrajina in je datirana v 30 leta 16. stoletja. Ob restavraciji je bil odstrajen glavni oltar. Novi oltar nosi dva kamnita reliefa, ki naj bi izvirala iz znamenja. Baročna slika sv. Uršule iz glavnega oltarja se danes nahaja v župnišču Šmarje-Sap. Na zadnji steni cerkve pa so kipi iz glavnega oltarja – med njimi sv. Florjan.
Zunanjost cerkve je bila v zadnjih letih popolnoma obnovljena.