Pritrkovalci

Pritrkavamo Bogu v čast in slavo, nam, pritrkovalcem, v veselje in užitek, vsem, ki jih pesem zvonov prevzame in jo radi slišijo, pa v prijetno poslušanje in polepšanje praznovanj.

 

Pritrkavanje je skupinsko muziciranje, ritmično zvonjenje na cerkvene zvonove. Pri tem praviloma po en pritrkovalec za vsak zvon s kembljem udarja na obod zvona po določenem zaporedju. Različni glasovi zvonov se tako prelivajo v melodijo. Tak način zvonjenja je slovenska posebnost in je drugi narodi ne poznajo, pritrkovalce pa uvrščajo med ljudske umetnike.

Pritrkovalci župnije Škofljica nadaljujemo dolgoletno tradicijo pritrkavanja oziroma klenkanja, kot je v pogovornem jeziku bolj poznano, na našem območju. Do leta 1976, ko je bila ustanovljena nova župnija Škofljica, so imele dotedanje podružnične cerkve sv. Uršule v Lanišču in sv. Duha na Gumnišču pritrkovalce iz svojih sosesk.

V letih po ustanovitvi nove župnije so starejši pritrkovalci postopoma opuščali pritrkavanje, izoblikovala pa se je skupina mlajših pritrkovalcev, ki še vedno vztraja in bogati praznovanja v celotni župniji. Da bi se pritrkovalske melodije še naprej slišale iz naših zvonikov, vabimo v pritrkovalske vrste mlajše, ki se lahko prijavijo pritrkovalcem ali župniku. Pritrkavamo ob vseh večjih cerkvenih praznikih, pri vseh procesijah, ob župnijskih praznovanjih ter žegnanjskih slovesnostih v župnijski cerkvi sv. Cirila in Metoda ter v obeh podružnicah.

Še nekaj o zvonovih. V zvoniku podružnične cerkve sv. Uršule v Lanišču sta dva železna zvonova, ulita po letu 1920, in bronast zvon, prelit leta 1993 iz dveh starih počenih zvonov laniške podružnice. Iz zvonika gumniške podružnice sv. Duha se oglašajo štirje železni zvonovi, uliti leta 1923. Železni zvonovi v zvonikih obeh podružnic so bili nameščeni namesto bronastih zvonov, ki so jih odvzeli med I. svetovno vojno. Za župnijsko cerkev sv. Cirila in Metoda so bili leta 1995 v livarni Perner Passau uliti štirje bronasti zvonovi, ki zvonijo v tonih D, Fis, A in H.

Pritrkavamo Bogu v čast in slavo, nam, pritrkovalcem, v veselje in užitek, vsem, ki jih pesem zvonov prevzame in jo radi slišijo, pa v prijetno poslušanje in polepšanje praznovanj.