Program misijona

Petek, 16. november
DRUŽINA, ODPRI VRATA KRISTUSU!

17.30: molitev za uspeh misijona pred Najsvetejšim

18.00: sprejem misijonarjev, uvodna sv. maša in blagoslov misijonskih sveč

19.00: srečanje za vse skupine v župniji (biblična, bralci beril, izredni delilci obhajila, jasličarji, Karitas, kateheti, ključarji, mežnarji, molitvena skupina, MePz, čistilke, starejši in bolni, zakonci, ŽPS …)

19.00: srečanje za mlade (birmanci in starejši)

___________________

Sobota, 17. november
BOŽJI NAČRT Z DRUŽINO

9.00: sv. maša z govorom za vse

10.00–16.00: oratorijski dan za vse otroke; spokorno bogoslužje s spovedjo

16.00: maša za otroke in družine z majhnimi otroki (blagoslov)

17.30: molitev pred Najsvetejšim

18.00: sv. maša z govorom za vse

19.00: srečanje za zakonce in tiste, ki živijo skupaj in še niso poročeni

19.00: srečanje med prijatelji in sosedi pri družini Goršič na Ravenski poti

___________________

Nedelja, 18. november
VINA NIMAJO!

8.00: sv. maša z govorom za vse

10.00: sv. maša z govorom za vse – posebej povabljeni invalidi, ostareli in bolniki (po maši srečanje invalidov, ostarelih in bolnih z misijonarjem s pogostitvijo)

19.00: srečanje med prijatelji in sosedi pri družini Samec na Gorenjem Blatu

19.00: srečanje med prijatelji in sosedi pri družini Strgar, Pirnat, Ciperle na Primičevi ulici

___________________

Ponedeljek, 19. november
BOŽJO POSTAVO NOSIM V SVOJEM SRCU

8.40: molitev hvalnic za vse

9.00: sv. maša z govorom za vse

10.00–12.00: obisk bolnikov po domovih*

17.30: molitev pred Najsvetejšim

17.30: srečanje za otroke (v učilnici)

18.00: sv. maša z govorom za vse

19.00: srečanje za može in fante

19.00: srečanje za žene in dekleta

19.00: varstvo za otroke

___________________

Torek, 20. november
V OBJEMU USMILJENEGA OČETA

8.40: molitev hvalnic za vse

9.00: sv. maša z govorom za vse

10.00: srečanje za upokojence, ovdovele in samske

17.30: molitev pred Najsvetejšim

17.30: srečanje za otroke (v učilnici)

18.00: sv. maša z govorom za vse

19.00: srečanje za pevce

19.00: srečanje med prijatelji in sosedi pri družini Repar v Lanišču

20.00: srečanje med prijatelji in sosedi pri družini Golobič na Gumnišču

___________________

Sreda, 21. november
KAKO CELITI RANE V DRUŽINI?

8.40: molitev hvalnic za vse

9.00: sv. maša z govorom za vse

10.00–12.00: obisk tistih bolnikov po domovih, ki jih
župnik redno obiskuje na prvi petek

14.00–17.00: obisk misijonarjev v Domu starejših
občanov – priložnost za sv. spoved in bolniško
maziljenje

15.30: sv. maša v Domu starejših občanov

17.30: molitev pred Najsvetejšim

17.30: srečanje za otroke (v učilnici)

18.00: sv. maša z govorom za vse

19.00: srečanje za starše vseh otrok

19.30: srečanje med prijatelji in sosedi pri družini Kraškovic (Malnarjevi) na Malnarjevi cesti

___________________

Četrtek, 22. november
DRUŽINA ŽIVI IZ EVHARISTIJE

8.30: češčenje Najsvetejšega, molitev hvalnic za vse

9.00: sv. maša z govorom za vse

10.00–12.00: možnost za osebni pogovor z misijonarjema

17.00: molitvena ura za duhovne poklice

17.30: srečanje za otroke (v učilnici)

18.00: spokorno bogoslužje in sv. maša z govorom za
vse – po maši misijonarja odgovarjata na vaša
vprašanja*

20.30: srečanje obrtnikov in delavcev

___________________

Petek, 23. november
LJUBEZEN ŽIVI OD DAROVANJA

8.40: molitev hvalnic za vse

9.00: sv. maša z govorom za vse

10.00–12.00: možnost za osebni pogovor z misijonarjema

17.30: molitev pred Najsvetejšim

17.30: srečanje za otroke (v učilnici)

18.00: sv. maša za mladino; sodeluje ansambel Alfa in Omega

19.00: srečanje misijonarjev z mladimi

___________________

Sobota, 24. november
DRUŽINA – DOMAČA CERKEV

9.00: sv. maša z govorom za vse

10.00: oratorijski dan za otroke

12.00: sv. maša za otroke

17.30: molitev pred Najsvetejšim

18.00: sv. maša za ozdravitev družinskega debla

Po maši: molitev za rajne na pokopališču (procesija z lučkami).

___________________

Nedelja, 25. november
DRUŽINA, IZBERI ŽIVLJENJE!

8.00: sv. maša z govorom za vse*

10.00: sv. maša z govorom za vse in Zahvalna pesem

* Pri obeh mašah bo blagoslov nabožnih predmetov