SPLOŠNI POGOJI ZBIRANJA, OBDELAVE IN HRAMBE OSEBNIH PODATKOV, FOTOGRAFIJ, AVDIO IN VIDEO POSNETKOV

SPLOŠNI POGOJI ZBIRANJA, OBDELAVE IN HRAMBE OSEBNIH PODATKOV, FOTOGRAFIJ, AVDIO IN VIDEO POSNETKOV

 1. UPRAVLJALEC

Upravljalec podatkov je Župnija Škofljica (v nadaljevanju upravljalec), Šmarska cesta 25, 1291 Škofljica zanjo odgovorna oseba: župnik

 1. POOBLAŠČENE OSEBE

Pooblaščene osebe zbiranja, obdelave in hrambe osebnih podatkov so: župnik in voditelji posameznih skupin, ki delujejo v okviru župnije Škofljica. Dostop do osebnih podatkov imajo samo pooblaščene osebe.

 1. ZBIRANJE, OBDELOVANJE IN HRAMBA

Župnija Škofljica osebne podatke zbira, obdeluje in hrani v namene verske dejavnosti in delovanja skupin, ki delujejo v okviru župnije Škofljica. Zbirajo se ustno ali pisno ob prijavah v posamezne skupine (npr. verouk, ministrantska skupina, skavti, pevci, župnijski pastoralni svet, člani komisij, ključarji, bralci in drugi) preko spleta (prijava na prejemanje oznanil ipd.) ali ob prijavah na občasnih dogodkih namenjenimi verskim dejavnostim (npr. romanja, izleti…) in dejavnostim skupin, ki delujejo v okviru župnije Škofljica (npr. duhovne vaje, tabori, nastopi…). Osebni podatki so hranjeni v župniji in se ne posredujejo tretjim osebam. Hranimo jih do izrecnega pisnega preklica.

 1. SOGLASJE

Osebne podatke, ki nam jih uporabniki posredujejo, obdelujemo z njihovim jasnim in nedvoumnim soglasjem, ki temelji na Splošni uredbi EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in Zakonom o varovanju osebnih podatkov ter Pravilnikom o verski dejavnosti.

 1. NAMENI UPORABE OSEBNIH PODATKOV

Upravljalec osebne podatke obdeluje za naslednje namene:

 • Objavo mašnih namenov v ustni, tiskani ali elektronski obliki v župnijski cerkvi, na oglasnih deskah in na spletu
 • Obveščanje župljanov in članov skupin, ki delujejo v župniji po navadni in elektronski pošti, po telefonu in spletu
 • Pošiljanje župnijskih oznanil, gradiv, vabil in drugo po navadni in elektronski pošti, po telefonu in spletu
 • Delovanje spletnih strani
 • Vodenje evidence veroučnih skupin
 • Vodenje evidence pevskih zborov
 • Vodenje evidence župnijskega pastoralnega sveta in njenih komisij
 • Vodenje evidence skavtskih skupin
 • Vodenje evidence Oratorija
 • Vodenje evidence bralcev
 • Vodenje evidence župnijskih sodelavcev
 • Vodenje evidence župnijske Karitas Škofljica
 • Vodenje evidence drugih skupin
 • Interni imenik
 • Objavo člankov, fotografij, avdio in video posnetkov v občinskih in drugih glasilih

 

 1. ROK HRAMBE PODATKOV

Osebni podatki uporabnikov se bodo hranili ves čas delovanja župnije oziroma do preklica s strani posameznega uporabnika, za katerega se podatki hranijo in ki bo zahteval njihov izbris. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov pred preklicem.

 1. PRAVICA DO VPOGLEDA, PREKLICA IN IZBRISA
  • Pravica do vpogleda v osebne podatke

Vsak uporabnik lahko kadarkoli zahteva vpogled hranjenih osebnih podatkov in nas lahko kontaktira v primeru, da ima vprašanja v zvezi z njimi – npr. katere podatke shranjujemo in njihov izvor. Izpis osebnih podatkov, ki jih župnija hrani za zgoraj naštete namene, bo uporabnik prejel na svoj e-poštni naslov. Vsak uporabnik lahko tudi zaprosi za popravek, spremembo ali izbris shranjenih podatkov.

 • Pravica do preklica soglasja

Svoje soglasje za uporabo zgoraj naštetih podatkov lahko uporabnik kadarkoli prekliče s pisnim zahtevkom na naslov Župnije Škofljica. V primeru preklica, osebnih podatkov uporabnika ne bomo več uporabljali za namene v Splošnih pogojih. Umik soglasja se bo upošteval od časa zahtevka naprej in ne bo vplival na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov v času, preden je bil zahtevek poslan.

 • Pravica do izbrisa osebnih podatkov

V skladu s 17. Členom Uredbe (EU) 2016/679 lahko uporabnik izrecno zahteva popoln izbris, popravek ali omejitev obdelave osebnih podatkov. Izbris lahko uporabnik zahteva s poslanim pisnim zahtevkom na naslov Župnije Škofljica. Upravljalec mora na zahtevek odgovoriti najkasneje v enem mesecu od prejema zahtevka.

 • Omejitev izbrisa osebnih podatkov iz matičnih knjig

Izbris osebnih podatkov iz matičnih knjig (t. i. pravica do pozabe) ni mogoč, ker se ti podatki arhivirajo v javnem interesu, za zgodovinsko raziskovalne in statistične namene.

 • Pravica do prenosljivosti podatkov

Vsaka oseba, katere osebni podatki se zbirajo, obdelujejo in hranijo pri nas, ima pravico do prenosljivosti teh podatkov.

 

 1. NIVOJI SODELOVANJA

Upravljalec vse osebne podatke uporablja z istim namenom, oz. nameni, naštetimi v Splošnih pogojih. Različnih nivojev sodelovanja tako ni.

 1. IZJAVA O SKRBNEM RAVNANJU

Župnija Škofljica in pooblaščene osebe se zavezujemo da bomo varovali zaupnost osebnih podatkov  in z njimi ravnali v skladu s Splošno uredbo EU o varovanju osebnih podatkov, Zakonom o varovanju osebnih podatkov in Pravilnikom o verskih dejavnostih. Posebno skrb bomo namenili varovanju osebnih podatkov mladoletnih oseb in občutljivih članov naše skupnosti. Zavezujemo se, da bomo podatke primerno hranili in jih ne bomo posredovali tretjim osebam. Zahtevo po spremembi ali izbrisu bomo obravnavali v najkrajšem možnem času.