Sveti krst

Sveti krst je temelj celotnega krščanskega življenja, velika vrata k življenju v Duhu in vrata, ki odprejo dostop k drugim zakramentom. Pri krstu postanemo Božji otroci, se osvobodimo izvirnega greha in vseh osebnih grehov, postanemo svetišče Svetega Duha in deležni trojne Kristusove službe; včlenimo se v Cerkev in postanemo deležni njenega poslanstva. Prejem krsta – ali vsaj želja po njem – je za zveličanje potreben.

V naši župniji poteka krščevanje otrok vsako 1. nedeljo v mesecu. Starši se za pripravo na krst oglasite v župnijski pisarni. S seboj prinesite družinsko knjižico, če jo imate.