Sveti zakon

Z zakonsko zvezo se mož in žena s svobodno in nepreklicno privolitvijo drug drugemu izročita in drug drugega sprejmeta. Tako ustanovita dosmrtno globoko skupnost življenja in ljubezni. Po svoji naravi je zakonska zveza naravnana na blagor zakoncev in roditev ter vzgojo otrok. Zakonsko zvezo med krščenimi je Kristus povzdignil v dostojanstvo zakramenta. Ta zakrament izpopolni človeško ljubezen zakoncev, utrjuje njuno nerazvezljivo enoto in jima daje milost, da se ljubita z ljubeznijo, s katero je Kristus ljubil svojo Cerkev. Tako lahko dobro izpolnjujeta svojo nalogo v zakonu in družini in si med seboj pomagata k svetosti.