Sveto bolniško maziljenje

Cerkvi je pri skrbi za bolnike vzor Jezus Kristus v svojem odnosu do bolnikov tistega časa, ko je z besedo in dejanjem ozdravljal njihovo telo in dušo. Jezus je za ozdravljenje velikokrat izrecno pričakoval vero bolnikov, zato jo danes pričakuje tudi Cerkev. Jezus ni prišel, da trpljenje odpravi, ampak mu je s sprejetjem trpljenja na križu dal nov zveličavni smisel in pomen, zato hoče s posredovanjem te resnice in zakramenta človekovo trpljenje osmisliti tudi Cerkev.