Sveto mašniško posvečenje

Kristus je veliki in večni duhovnik, od katerega prihaja vsako duhovništvo, tako skupno duhovništvo kot od njega bistveno različno službeno duhovništvo. Prav zato je on najtrdnejša vez med duhovniki in laiki, saj so vsi, čeprav na različen način, deležni poslanstva Kristusa duhovnika, preroka in kralja. Skupno in službeno duhovništvo sta zato naravnana drug na drugega.
Sveti red je zakrament, ki podeljuje apostolsko službo, kakor jo je Kristus izročil svojim apostolom. S posvečenjem ali z ordinacijo je kristjan, ki ga je po Cerkvi Kristus poklical, da hodi za njim, vključen v sveti red, kar označuje tako izvolitev, zaznamovanje, pooblastitev kot tudi izlitje posebnega daru Svetega Duha.