Oznanila

Objavljeno: 20.01.2018 - 16:36
  VSE SE ZAČNE PRI DRUŽINIV vsej zgodovini je bila družina pod udarom. Je namreč božja ustanova, znotraj katere vsak izmed nas zori za večnost. Vse se začne v družini in šele nato se nadaljuje v družbi, odraščamo v nebeške državljane. Zato je hudi duh vedno poskušal družino razbiti in razvrednotiti njen pomen. Danes je velik napad na družino /ko opažamo razpad družin, nasilje, zasvojenost, negotovost mladih, žalost otrok… Bog pošilja novo upanje – zamisli na področju pastorale družine...
Objavljeno: 13.01.2018 - 15:44
     NISTE     SAMI  Današnja družba pomembno vpliva  na »stanje morja« na katerem se znajdejo mladostniki. Močni valovi prihajajo z različnih strani; bremeni trga delovne sile, razrahljane družinske in sorodstvene vezi individualna odgovornost za lastno prihodnost, kult mladega lepega telesa, ki ga je težko doseči… Hkrati pa se bijejo v mladostniku  boji o tem, kdo je in kdo si želi postati. Pred njim je pomemben izziv...
Objavljeno: 06.01.2018 - 16:20
   SIMBOL  NAŠEGA   MISIJONA  Najbrž ste že vsi videli simbol našega misijona, v cerkvi, ko skupaj molimo molitev za uspeh misijona, morda imate tudi že doma molitev v zloženki ali pa ste jo videli tudi na internetu in še kje. S tem simbolom bomo označevali vse kar bo v povezavi z našim misijonom v naši župniji. Simbol je pripravil Matevž Strgar, drugi smo le nekoliko dopolnili nekatere stvari. Upam, da bomo ta simbol z lahkoto sprejeli za svojega in se...
Objavljeno: 30.12.2017 - 17:13
   KAJ  SEM  IZKORISTIL?  Z današnjo nedeljo zaključujemo letošnje koledarsko leto. Vsi delamo obračune na gospodarskem, športnem, učnem področju… Ga bomo naredili tudi na verskem. . Vsak veren kristjan pregleda vsak dan svoj dan z spraševanjem vesti, z spovedjo od časa do časa, pa tudi pri vsaki sveti maši na začetku sv. daritve se kesamo svojih grehov v odnosu do Boga, bližnjega in vsega stvarstva.Stopal sem dan za dnem v novi dan in pred mene so se...
Objavljeno: 24.12.2017 - 11:04
  B E T L E H E M Mestece Betlehem je zgrajeno na 777 m nad morske višine, na dveh gričkih, ki se spuščata proti dolini v terasah, zasajenih z vinsko trto in oljkami. Zahodni grič je višji in na njem počiva svetopisemsko mesto; vzhodni je nižji, toda širši. Tu stoji bazilika Jezusovega rojstva skupaj z več samostani. Betlehem predstavlja prehod med zeleno pokrajino in nerodovitno puščavo. Mestni prebivalci zelo skrbno obdelujejo svoja polja in branijo svojo omiko pred puščavskim...
Objavljeno: 09.12.2017 - 17:31
    NISMO   SAMI  Neki slovenski škof je takole zapisal o misijonu:Kot škof opazujem pri vizitacijah na terenu in v pogovoru z župnijskimi sveti strahotno neznanje o veri, o verskih resnicah, o nalogah cerkve pri odraslih vernikih, ne samo pri tistih, ki malokrat zaidejo v cerkev, temveč tudi pri bolj rednih obiskovalcih cerkve. Človek se zgrozi. Tudi ob najbolj osnovnih verskih resnicah moramo velikokrat ugotoviti, da znajo otroci veliko več kakor...