Jezus, vate zaupam!

Usmiljeni Jezus, kot se je prikazal sv. Favstini Kowalski, poljski redovnici in veliki mistkinji, 22. februarja 1931