Šest resnic

1. da je Bog,

2. da je Bog pravičen sodnik, ki dobro plačuje in hudo kaznuje;

3. da so tri božje osebe : Oče, Sin in Sveti Duh;

4. da se je Bog Sin učlovečil, da bi nas s svojo smrtjo odrešil in večno zveličal;

5. da je človeška duša neumrljiva;

6. da je milost božja za zveličanje
potrebna.