Trpljenje je del življenja

V filmih in knjigah so zgodbe o življenju Indijancev mnogokrat poenostavljene in nerealne. Takšna je tudi risanka, ki govori o indijanski princesi Pocahontas, ki se je zaljubila v belega pomorščaka z imenom John Smith in mu rešila življenje. Vendar pa to ni popolnoma izmišljena zgodba. Temelji na resničnem življenju hčerke indijanskega poglavarja Powhatana. Friderik Baraga je njeno resnično zgodbo zapisal v svoji knjigi Zgodovina, značaj, šege in običaji severnoameriških Indijancev.
Pocahontas se je rodila okoli leta 1595. Njeno pravo ime je bilo Motoaka. Bila je še deklica, ko se je njeno pleme prvič srečalo z belimi pomorščaki, osvajalci nove dežele. Med njimi je bil tudi angleški admiral John Smith. Medtem ko je raziskoval tamkajšnjo pokrajino, je naletel na Indijance Motoakinega plemena. Odpeljali so ga v tabor in ga pridržali kot ujetnika. Poglavar Powhatan je odločil, da mora umreti. Motoaka naj bi bila stara 11 let, ko se je tej očetovi odločitvi uprla in preprečila njegovo usmrtitev. John Smith se je na to vrnil v Anglijo. Prihajali so drugi belci in začeli naseljevati pokrajino. Motoaka je pogosto obiskovala naseljence in jim prinašala hrano, kadar so jim pošle zaloge. 13. aprila 1613 so jo zajeli vojaki in jo obdržali kot talko, da bi od poglavarja izsilili izpust angleških ujetnikov. Motoaka je bila leto dni v zaporu. V tem času se je vanjo zaljubil John Rolf, angleški pridelovalec tobaka. V zameno za svobodo je morala privoliti v poroko. Ta poroka velja za prvo med Evropejcem in Indijanko. Motoako so odslej klicali Rebeka.

Dve leti kasneje je John Rolf odpeljal svojo ženo v Anglijo, kjer jo jezačel razkazovati, kot kakšno znamenitost. Veljala je za prvo civilizirano Indijanko, njen mož pa je s koristjo izkoriščal pozornost, ki jo je bila deležna. Požel je veliko občudovanja in slave, ker mu je uspelo udomačiti divjakinjo. Motoaka je ves ta čas zelo trpela. Ni se znašla v tujem svetu. Bila je osamljena in nesrečna. Leta 1617 sta z možem odpotovala nazaj v Ameriko. Med potjo je hudo zbolela in umrla. Stara je bila komaj 21 let.
Resnično življenje indijanske princese ni bilo dosti podobno pravljici, ki jo poznamo iz risanke. Da bi pritegnili gledalce, so iz zgodbe odvzeli trpljenje. Ostala je ljubezenska zgodba, podobna vsaki drugi in nas v resnici ne prepriča. Tudi v življenju je tako. Kadar ne zdržimo v resničnosti naših odnosov in se skušamo izogniti trpljenju, ostane pravljice, ki ne prepriča. V tej pravljici ostanemo vsak zase sam. Marija je vztrajala ob Jezusu tudi, ko je napočil čas njegovega trpljenja. Naj tudi nam pomaga, da bi vztrajali drug ob drugem, tudi ko naši odnosi ne bodo pravljično lepi, ampak boleči.
Naloga: V ta namen zmolite desetko rožnega venca in dodajte vzklik: ki je za nas krvavi pot potil.