Category: Šmarnice: Friderik Baraga

Iskati resnico

Frideriku se je zdelo pomembno, da pozna in razume poganske navade in običaje domorodcev. Zavedal se je namreč, da so jih oblikovali strahovi in hrepenenja njihovih prednikov ter njih samih. Skrbno jih je preučeval in jih leta 1836 popisal v knjigi z naslovom Zgodovina, značaj, šege in običaji severnoameriških Indijancev. Verski obredi Otavanskih Indijancev...

Graditi dom

Minili sta šele dve leti, odkar je Friderik prvič prišel v Krivo drevo. V tem kratkem času se je zgodilo veliko čudovitih sprememb. Zgradili so novo cerkev in jo blagoslovili v čast sv. Ignacija Lojolskega. Ta župnijska cerkev je pridobila kar štiri podružnice. Prva se je imenovala La Grand Traverse in je zaradi nenehnih...

Braniti dostojanstvo

Predsednik ZDA Thomas Jefferson je kot odgovor na »indijanski problem « predstavil tako imenovani »civilizacijski načrt« s strategijo nakupovanja indijanskih zemljišč. Sprejel je dekret, ki je določal, da je potrebno vse Indijance, ki se ne bi želeli prilagoditi družbenemu sistemu belcev, prisilno preseliti zahodno od reke Misisipi. Pod takšnimi pritiski in zaradi različnih vojn so...

Verjeti v dostojanstvo drugega

Friderik je z veliko gorečnostjo opravljal svoje poslanstvo med Indijanci, da bi rešil kar največ duš pred pogubljenjem. Z zakramentom svetega krsta jih je sprejemal v občestvo Cerkve kot brate in sestre v Kristusu. Skrb za njihovo dostojanstvo pa ni obsegala le podeljevanja svetih zakramentov. Zavzemal se je tudi za pravice in obstoj Indijancev,...

Krščevanje – Prinašati upanje

Friderika ni nič osrečilo bolj kot to, da je lahko s podeljevanjem svetega krsta reševal duše Indijancev. O tem je poročal skoraj v vsakem pismu, ki ga je poslal v Evropo. »Oh, kako nedopovedljivo tolažilno upanje je to zame, saj sem prišel v te divje kraje samo zato, da bi iskal izgubljene duše...

Pripravljenost slišati drugega

Friderik se je vsako leto veselil pomladi. Zime v teh krajih so bile zelo hude. Svoji sestri je v pismu poročal, kako mu ves dan gori v peči, pa je njegova sobica še vedno tako mrzla, da mora v njej ves čas nositi plašč, da ga ne zebe. Kadar mašuje, prinese k oltarju...

Zaupati, da je lepše biti skupaj, kot biti sam

  Friderik je bil vesel, da se je krščanska skupnost v Krivem drevesu tako lepo razcvetela. Videl je napredek, ki ga je skupno življenje ob evangeliju prinašalo Indijancem. Družine so se povezale in si med sabo pomagale pri vsakodnevnih opravilih in težavah. Dom med njimi je rasel. Pred tem so...

Prihajati skupaj

  Središče misijonske postaje v Krivem drevesu je predstavljala lesena Cerkev, ki so jo s prejšnjim misijonarjem postavili Indijanci. Postavili so tudi leseno hišo s tremi sobami in dvorano, v kateri je potekal pouk za dečke in deklice. Friderik je s svojim prihodom oživil versko življenje, ki je sledilo naslednjemu...

Veseliti se drugega

  Zima je minila in Friderik se je spet odpravil na pot. Tokrat na severno stran Michiganskega jezera. Pokrajina je bila neobljudena, gorata in porasla z gozdom. Daleč naokrog ni bilo naselja in belcev. Le na obali jezera je živelo kakih 4.000 Indijancev iz rodu Otawanov. V svojem jeziku so...

Bog nam pošilja bližnje

Po dolgem potovanju je Friderik končno dosegel Ameriko. Iz New Yorka je nadaljeval svojo pot proti mestecu Cincinnati. Na poti pa se je lahko še enkrat prepričal, da ga spremlja Gospod in ga varuje. Potoval je z vozom. Skupaj s sopotniki so premagovali dolge razdalje prek Baltimora proti Columbusu. Ustavili...